Sökning: "pappersboken"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet pappersboken.

  1. 1. Den Nya E-boken - En studie om e-bokens användning och potential

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sami Taalas; Eric Lundmark; [2007]
    Nyckelord :E-bok; Innovationsspridning; Innovation; Användbarhet; MDI; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Ta reda på vilka för- och nackdelar en e-bok kan ha ur användarsynpunkt jämfört med en pappersbok. Undersöka hur e-bokens attribut står sig jämfört med pappersbokens. Ta reda på vilka faktorer som kommer att påverka e-bokens spridning. Se om det finns några faktorer som kommer att bli hinder för innovationsspridningen. LÄS MER