Sökning: "pappersindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet pappersindustrin.

 1. 1. Testutrustning för att bedöma knäckvinklar på pappersprodukter : Utveckling av metod och konstruktion av en knäckvinkeltestare för bestruktna pappersprodukter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Alexander Torstensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är en del av examen för studenter inom ​högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design​ på Karlstads Universitet och fortgår under vårterminen 2019. Projektet har utförts på uppdrag av BillerudKorsnäs och målet har varit att ta fram en utrustning som kan användas för att bedöma knäckvinklar i bestrykningar på pappersprodukter. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering : Insikt från svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albin Cronhag; Felix Persson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; SDG; voluntary reporting; mandatory reporting.; Hållbarhetsredovisning; SDG; frivillig rapportering; lagstadgad rapportering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 4. 4. Effektiviserad inlagring för ökat kapacitetsutnyttjande : En fallstudie vid Piteå Hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Brunström; [2019]
  Nyckelord :Lager; Lagerlayout; Lagringsprinciper; Materialhantering;

  Sammanfattning : Under första kvartalet 2018 ökade industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppgång med 3,5 volymprocent. Statistik gällande pappersindustrin visar också en tydlig produktionsökning under 2018. Den ökade lagervolymen kan därför förklaras av en ökad efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. The Influences on the Optical Properties of Paperboard Due to Dye Additives

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Tanya Wallmon; [2019]
  Nyckelord :White water; buildup; polymer; dye; CIELAB;

  Sammanfattning : In the paper industry the appearance and optical performance of coated and uncoated paperboard is important, therefore colour dyes are widely used to enhance the paperboard. In order to enhance the appearance of paper products, the dyes are added directly into the pulp and/or in the coating. LÄS MER