Sökning: "papperslösa barn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden papperslösa barn.

 1. 1. "Man måste göra det bästa av situationen" : Skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2019]
  Nyckelord :human rights; education; sweden; sans papiers; illigal immigrants; local government; undocumented youth; irregular child; mänskliga rättigheter; papperslösa barn; barn som vistas i landet utan tillstånd; kommun; skola; utbildning; skollagen; illegala migranter; gömda barn;

  Sammanfattning : In Sweden, children residing in the country without a permit has had access to schooling since 2013. Yet, only a few people have taken the time to do research on the topic and evaluate the policy change that gave these children right to attend elementary and upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Papperslösa barns rätt till utbildning : en undersökning om huruvida olika grundskolor inom Malmö stad uppfyller papperslösa barns rätt till en likvärdig utbildning i praktiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nanna Rasmussen; [2017]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; papperslösa elever; likvärdig utbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur väl papperslösa barns rätt till utbildning uppfylls i praktiken med utgångspunkt i Malmö stad och om medborgarskapet har någon inverkan för dess uppfyllande. För att få svar på dessa frågor har fyra olika grundskolor inom Malmö stad samt Anders Rubin, kommunalråd med beredningsansvar för skola och utbildning blivit intervjuade. LÄS MER

 3. 3. Rätt till utbildning för papperslösa barn

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Josef Alsuhairi; Cansu Elhüseyni; [2015]
  Nyckelord :papperslösa barn; lärares yrkesetik; Barnkonventionen; skollagen; anmälningsplikt; sekretess; tystnadsplikt. socialtjänsten; undocumented children; teachers professional ethics; CRC; the Convention of Children´s Rights; school Act; notification requirements; confidentiality and obligation to observe silence in school; Social Services;

  Sammanfattning : 1 juli år 2013 trädde en ny skollag i kraft i Sverige. Den nya lagen ger papperslösa barn i Sverige rätt till utbildning. Detta gäller både om barnet har fått avslag av Migrationsverket på sin uppehållstillståndsansökan och om barnet lever gömt och inte sökt uppehållstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Här är du inte osynlig, vi ser dig - En kvalitativ studie om skolkuratorers möte med papperslösa barn i den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Nylander; Hanna Svensson; [2014]
  Nyckelord :Undocumented children; school counselor; discretion; role theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to study the interaction which takes place between school counselors and undocumented children in the Swedish school system. Qualitative interviews with seven school counselors have been conducted to highlight their experiences of working with children who find themselves inside the society's geographical boundaries, yet with limited civil rights. LÄS MER

 5. 5. Vi är äntligen fria! : En studie i hur barn upplever övergången från att ha varit papperslös till att få permanent uppehållstillstånd.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Wahlberg; [2014]
  Nyckelord :Papperslös; flykting; transitionsprocess; barn; migration;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att handla om flyktingbarns upplevelser av hur det är att vänta på permanent uppehållstillstånd och hur de upplever livet som papperslösa eller asylsökande. I en flyktingsituation som de befinner sig i, ställs flyktingbarnen för nya utmaningar och situationer. LÄS MER