Sökning: "pappersprocessen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet pappersprocessen.

 1. 1. Övergången från papper till surfplatta i en kommunalpolitisk kontext : En fallstudie med slutanvändarnas perspektiv i fokus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Andreas Holgersson; Carl Krigsman; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; E-administration; Tablet; Paper; Benefits; Efficiency; Work processes; Possibilities; Interplay; Digitalisering; E-administration; Surfplatta; Papper; Nytta; Effektivitet; Arbetsprocesser; Möjligheter; Samspel;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett hett ämne idag och framförallt i offentlig sektor. Sverige arbetar väldigthårt med att digitalisera och det avspeglar sig i kommunerna och dess arbete. Ett relativt vanligtfenomen idag är att kommuner inför surfplattor till dess förtroendevalda politiker. LÄS MER

 2. 2. Utformning av operatörsverktyg för åskådliggörande av rörliga kostnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi; Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

  Författare :Gabriel Öberg Bustad; Sara Lundewall; [2010]
  Nyckelord :Stora Enso; Kvarnsvedens pappersbruk; Operatörsverktyg; Rörliga kostnader; Papperstillverkning; Pappersmassa; Insatsvaror; Styrning och Uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete som utförts på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge har varit att framställa ett operatörsverktyg. Ett operatörsverktyg som ska åskådliggöra processens rörliga kostnader, som kan benämnas en produktkalkyl för stunden. LÄS MER