Sökning: "papperstrikå"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet papperstrikå.

  1. 1. Pappersgarn i mode

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Sara Rundberg; Liv Persson; [2016]
    Nyckelord :Pappersgarn; papperstrikå; papperstextil; trikå; bomull; viskos; material; känsel; taktila egenskaper; taktil komfort; komfort; mode; modeplagg; klädesplagg; pappersindustri; textilindustri; textil; hållbarhet; hållbara material; konfektion; mekaniska egenskaper; materialegenskaper;

    Sammanfattning : Behovet av nya och skonsamma material blir allt större inom textilbranschen. Samtidigt råder en överkapacitet inom pappersindustrin till följd av att traditionell tryckt media ersätts med digitala alternativ. I Japan har nya användningsområden för papper tagits fram, i form av pappersgarn för användning inom textil. LÄS MER