Sökning: "paradox"

Visar resultat 1 - 5 av 654 uppsatser innehållade ordet paradox.

 1. 1. CHALLENGES TO OVERCOME IN THE SERVICE JOURNEY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Madeleine Ngo; Katie Thielemann; [2020-07-23]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Subscription-Based Revenue; Data-Driven Business Model; Servitization;

  Sammanfattning : Background: During the last few years, the manufacturing industry has experienced a multitude of disruptions. One major strategic shift that is occurring across industries today is the implementation of services or “servitization”. LÄS MER

 2. 2. Servitization in Manufacturing - The case of ABB Kabeldon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Sekander; Hugo Firmo; [2020-07-22]
  Nyckelord :Servitization; Business Models; Manufacturing; Product-Service Systems; Key Motivators; Challenges;

  Sammanfattning : In this qualitative case study, the phenomenon of servitization is analysed for ABBKabeldon, a conventional manufacturer located in Sweden, with the purpose offinding the factors that influence the servitization potential of cable distributioncabinets and how best to address them. The conclusion reached is that thefactors can be divided into key motivators, the rationale for the strategy, andchallenges, the hurdles that lead some companies to a service paradox. LÄS MER

 3. 3. Banach–Tarski paradoxen och dess implikationer på måttproblemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Lukas Enarsson; Oskar Johansson; Vincent Molin; Emil Timlin; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi presenterar ett bevis av en sats av Stefan Banach och Alfred Tarski, som bygger påresultat av Felix Hausdorff: Det finns två ändliga samlingar av disjunkta delmängder avenhetsbollen i R3 sådana att varje samling kan transformeras till en ny enhetsboll underverkan av stela rörelser (ändliga kombinationer av translationer och rotationer). Detta resultatförlängs sedan till dess starka form: Om A;B är två begränsade delmängder av R3 med icketomtinre så finns två partitioner fAign i=1; fBigni=1 av A och B respektive, och stela rörelser_1; _2; :::; _n sådana att _i(Ai) = Bi för varje i = 1; 2; :::; n. LÄS MER

 4. 4. Ensam i socialt nätverk - samtidens paradox : Ett fenomenologiskt perspektiv på relationen mellan sociala medier och känslan av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Björnér; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att undersöka relationen mellan sociala medier och känslan av ensamhet ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Utifrån teorier om fenomenologi och media affordance har fyra kvinnliga ungdomar intervjuats i syfte att få en djupare förståelse för vilken effekt olika sociala mediekanaler har på känslan av ensamhet och gemenskap. LÄS MER

 5. 5. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER