Sökning: "paralingvistisk kommunikation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden paralingvistisk kommunikation.

  1. 1. "Hvad beholder jeg da tilbage?" Översättning av icke-verbal kommunikation till svenska och engelska i tretton av H.C. Andersens sagor

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Madelene Lindgren; [2013-06-25]
    Nyckelord :översättning; H.C. Andersen; icke-verbal kommunikation; paralingvistisk kommunikation;

    Sammanfattning : I denna uppsats jämförs tretton av H.C. Andersens sagor med deras översättningar till svenska och engelska. Det som undersöks är hur icke-verbal kommunikation, framför allt paralingvistisk kommunikation, har översatts, och vilka konsekvenser översättarnas val får. LÄS MER