Sökning: "parallel trends"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden parallel trends.

 1. 1. Jobbskatteavdragets påverkan på unga i arbetsmarknaden - en difference-in-difference analys av införandet av reformen år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lovisa Lanryd; Martine Kromli; [2019-02-13]
  Nyckelord :difference-in-difference; treatment group; control group; labor market; in-work benefits; Earned Income Tax Credit; substitution-income effect; jobbskatteavdraget; parallel trends;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether or not the tax cut reform of year 2007 in Sweden had an impact on youths in the Swedish labor market. The study focuses on youths in the ages between 15-24 years and is using activity, employment and unemployment rates as variables of interest. LÄS MER

 2. 2. Spectroscopy of the Globular Cluster M30

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Kilian Hikaru Scheutwinkel; [2019]
  Nyckelord :Spectroscopy; Globular Cluster; M30;

  Sammanfattning : Globular Clusters contain very old metal-poor stars in different evolutionary stages evolved from the same primordial cloud. Signatures of atomic in stellar interiors are studied in the metal-poor GC M30. Furthermore, traces of cluster internal pollution depleting alpha elements e.g. LÄS MER

 3. 3. Paid family leave Policy in California - First, ever implemented in the United States of America

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hannah Lööf Björnram; Ravneet Singh; [2018-06-26]
  Nyckelord :California; Paid parental leave; Difference-In-Difference; Synthetic control; Gender equality;

  Sammanfattning : In this essay, we examine the effects of a gender-neutral policy that was implemented in California in 2004. The policy, Paid family leave, is the first policy in the US that offers a financial compensation to both parents and consists of 6 weeks of paid leave. LÄS MER

 4. 4. PIA as an Instrument for Work Environment Management at Arctic Paper Grycksbo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :work environment; safety; risk analysis; tools for risk analysis; IA; PIA;

  Sammanfattning : This thesis describes the work of investigating and developing Arctic Paper Grycksbo’s work environment work, focusing on their use of the Paper industry’s information system on work environment (Pappersindustrins Informationssystem om Arbetsmiljö, PIA). The work took place between January and June 2018 as a final part of the Master Programme in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. LÄS MER

 5. 5. Trender inom Supply Chain Management och Total Quality Management i en era av Industri 4.0 : En kvantitativ studie av metadata från vetenskapliga artiklar och sökmönster på Google under en generation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett paradigmskifte pågår inom industrin med nya möjligheter inom tillverkningsteknologi genom sammankoppling av automatiserade smarta system även kallat industri 4.0. Parallellt innehåller produkter i allt större grad mekaniska, elektriska och mjukvaruelement med en globaliserad och fragmenterad försörjningskedja. LÄS MER