Sökning: "parametric design"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden parametric design.

 1. 1. Evaluating digital twin data exchange between a virtual and physical environment regarding lighting quantity

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alyaá Tabbah; [2021]
  Nyckelord :Digital Twin Technology; Physical and Virtual Environment; Data Exchange and Lighting Environment;

  Sammanfattning : Building Information Management and Digital Twin technology with help of Smart lights can optimizethe built environment impacting our health and well-being, by providing the right amount of light at theright time of day. Lighting simulation is challenging, due to the strict requirements to represent reality. LÄS MER

 2. 2. A COMPARATIVE STUDY OF TRAVELLING FIRE IN LARGE SPACES WITH MULTI-ZONE FIRE MODEL AND FDS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Paolo Bertoli; [2021]
  Nyckelord :Multi-Zone fire model; FDS; Large enclosures; Travelling fire.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A knowledge of far field temperatures is valuable for Performance Based Design structural analysis and life safety analysis, where a parametric study is needed. A fire model using multiple zones called a multi zone (MZ) fire model has in previous studies shown good potential as an analytical tool for predicting far field temperatures in large compartments. LÄS MER

 3. 3. En studie av parameterstyrda modeller under projektering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mehran Noorzaei; [2021]
  Nyckelord :Grasshopper; computational design; parametric design; construction planning and automation.; Grasshopper; parameterstyrd design; parametrisk design; projektering och automatisering.;

  Sammanfattning : Framgången i ett komplicerat byggprojekt bygger på välplanerad projektering som i sin tur är beroende av erfarna aktörer för att kunna vara konkurrenskraftig. Genom att utnyttja parameterstyrda modeller i bland annat repetitiva projekteringsprocesser kan även samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer effektiviseras. LÄS MER

 4. 4. Energiprestanda för småhus : Parametrisk studie i IDA ICE

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olsson Anders; [2021]
  Nyckelord :byggnadsfysik; teknik; miljö; småhus; köldbryggor;

  Sammanfattning : Sektorn bostäder och service står för cirka fyrtio procent av Sveriges totala energianvändning. Bostadsbeståndet innefattar en stor del småhus, därmed är en reducering av energianvändningen från småhus av stor vikt för att minska klimatpåverkan från sektorn. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av upphängningssystem till en robot

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Gebran Yacoub; Nibour Abdul Ahad; [2021]
  Nyckelord :Robot; suspension system; spring; sustainable logistics; TerraGo Deliveries; Robot; upphängningssystem; fjäder; hållbar logistik; TerraGo Deliveries;

  Sammanfattning : Med den kontinuerliga automationen och de globala mål som syftar till miljövänliga och grönare samhälle, bildades företaget TerraGo Deliveries med syfte att minimera växthusgasersutsläpp i stora städer genom hållbarare logistik. Deras mål är att bygga en robot som levererar mat från restauranger till kunder. LÄS MER