Sökning: "parasocial interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden parasocial interaction.

 1. 1. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 2. 2. Hur man tar sig igenom ett heartbreak och andra viktiga politiska frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Carlsson; Felicia Boudrée; [2019]
  Nyckelord :personifiering; politisk kommunikation; retorik; politik; demokrati; parasocial interaktion; front stage; back stage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på sociala medier genom en visuell retorisk analys. LÄS MER

 3. 3. INFLUENCERS - DEN NYA MARKNADSFÖRINGSKANALEN? : En kvalitativ studie om huruvida unga kvinnors intentioner och konsumtionspreferenser påverkas av att influencers rekommenderar produkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Lindqvist Nordberg; Alice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; rekommendationer; kommunikation;

  Sammanfattning : The research area of ​​the essay highlights the development of digital media and its importance for consumers today. Furthermore, the communication has been through a change and it is now possible for everyone to spread information and communicate with people in an easy way through social media. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än 2200 tecken - En kvalitativ tolkande receptionsstudie över hur en tilltänkt publik uppfattar Instagraminlägg som blivit anmälda för felaktig reklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Graf; Sanna Siljander; [2018-09-07]
  Nyckelord :Influencer; Instagram; collaboration; marketing; ad; focus group; reception theory; Stuart Hall; encoding decoding; parasocial interaction; Reklamombudsmannen; Konsumentombudsmannen.;

  Sammanfattning : Purpose: Our purpose is to find out how an audience perceives Instagram posts from influencers that have been reported for improper advertising.Method: A qualitative research receptions study.Procedure: A focus group interview that was transcribed and analyzed with mainly Stuart Hall’s Encoding/decoding model. LÄS MER

 5. 5. Ta det personligt! En kvantitativ studie om konsument- och varumärkeseffekterna av ett personligt budskap i influencermarknadsföring

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Cecilia Tillberg; Therese Lundborg; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; advertising appeal; personal; sponsored post; Instagram;

  Sammanfattning : Marketing in social media and the use of influencers has grown dramatically during the last years. A relatively new phenomena is that brands pay influencers to market their products or services - often done in a personal way by recommendations combined with updates about their everyday lives. LÄS MER