Sökning: "parasocialitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet parasocialitet.

 1. 1. "Den här produkten rekommenderar jag." : en kvantitativ studie i parasocialitet och påverkan på YouTube

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Amanda Johansson; Julia Kviberg; [2018]
  Nyckelord :parasocial interaktion; parasocial relation; YouTube; YouTuber; Influencer Marketing; Social Media Influencer; Word of Mouth; konsumtionsbeteende;

  Sammanfattning : This Bachelors essay aims to investigate the interaction and relationships between young, Swedish YouTube viewers and the YouTubers they watch from a parasocial point of view, and further discuss the role of these relationships in influencer marketing on YouTube. Moreover, we examine the general effectiveness of influencer marketing through an audience perspective. LÄS MER

 2. 2. En parasocial vänskap? : Om digitala relationer och upplevelsen av vänskap, närhet och intimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Wieselgren; [2018]
  Nyckelord :parasocialitet; parasociala relationer; influencers; vänskap; Instagram; digitala relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka och omdefiniera den parasociala relationen och har haft som ambition att förstå dess natur i det nya socialt kodade medialandskapet. Det är med bakgrund till den snabbt utvecklade sociala mötesplats som internet blivit som motiverar val av ämne. LÄS MER

 3. 3. Kim Kardashian på Instagram : En studie om kropp och bemötande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Hofmann; Alexandra Leyton; [2015]
  Nyckelord :Kim Kardashian; Instagram; kvinnokropp; parasocialitet; postfeminism; kändisskap; tvåvägskommunikation; semiotisk bildanalys; innehållsanalys; “likes”; “tagga”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilket bemötande Kim Kardashian får på två bilder hon lagt upp på Instagram. Utgångspunkten som kommer att sätta prägeln på studien är två stycken frågeställningar; hur representationen av Kim Kardashians visuella kropp kan förstås i en postfeministisk kontext och hur en diskussion kan föras kring hur hon använder sin kropp som vara samt vilka attityder som kan urskiljas i kommentarerna till Kim Kardashians två Instagrambilder. LÄS MER

 4. 4. Medietango – om Twitters betydelse för opinionsbildningen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Robert Olsson; [2012-08-31]
  Nyckelord :Mediekonvergens; Parasocialitet; Sociala medier; Twitter; Uppmärksamhetsekonomi;

  Sammanfattning : Titel Medietango– om Twitters betydelse för opinionsbildningen.Författare Robert OlssonKurs Examensarbete i medie- ochkommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet.Termin Vårterminen 2012.Handledare Jenny Wiik. LÄS MER