Sökning: "parent intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden parent intervention.

 1. 1. Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kjellberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :AKKtiv KomIgång; Föräldrautbildning; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Tidig Intervention; Kommunikation; AKKtiv ComAlong; Parental education; Augmentative and Alternative Communication; Early Intervention; Communication;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. LÄS MER

 2. 2. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och erfarenheter från ledare av föräldraskapsstödsprogrammet Trygghetscirkeln : En kvalitativ studie utförd i en medelstor kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Pernilla Jansson; [2020]
  Nyckelord :Circle of Security; COS-P; Intervention program; Leaders; evaluation; Trygghetscirkeln; COS-P; Interventionsprogram; Ledare; Utvärdering;

  Sammanfattning : Background: Circle of Security - Parenting (COS-P) is a parenting support program that´s has establish all over the world. COS-P is an intervention program that is based on the attachment theory and focuses on strengthening the connection between parent and child. LÄS MER

 4. 4. Early Preventive Interventions for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder : A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Ann Thekla Pinkert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychological disorders in childhood and can lead to many challenges for the children. Several forms of treatment exist, but treatment effects are not as impactful as would be desirable. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet på barnets villkor : en kvalitativ studie om barns delaktighet i utredningen som utförs på utredningshem för familjer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tove Gillgren; Eva-Lotta Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Children’s participation; Residential care; Family assessment; Child welfare; Children’s rights; Barns delaktighet; Utredningshem; Utredning; Socialtjänsten; Barns rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to look into how social secretaries describe their work with children's participation in the assessment that is carried out at short-term residential facilities for families. Through their descriptions we can gain knowledge of what significance these social workers give children's participation in this context and create more nuances in the overall view on children's participation in Swedish child services. LÄS MER