Sökning: "parent-child communication"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden parent-child communication.

 1. 1. Parental Perceptions, Experiences, and Expectations on the Teaching of Sexuality Education in and Out of Gambian Schools

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fatou Kah; [2021-08-16]
  Nyckelord :sexuality; parent-child communication; perceptions; norms; culture; religion;

  Sammanfattning : Aim: This study seeks to contribute to the literature inadequacy in the field of sexuality education in the Gambia by highlighting the controversies surrounding sexuality education for young people by exploring the perceptions, experiences, and expectations of parents on the teaching of sexuality education in and out of Gambian schools.Theory: The theoretical framework that guided the methodology and data analysis of the study was the post-modern feminist theory which utilizes the constructivist perspective and the psychoanalytic approaches to sexuality by also making use of the Freudian frameworks. LÄS MER

 2. 2. Responsivitet hos föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar: Spelar lektyp roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tove Eriksson; Andersson Lotta; [2021-02-03]
  Nyckelord :responsivitet; flerfunktionsnedsättning; lek; föräldra-barn-interaktion; tidig kommunikativ nivå; parental responsivity; profound intellectual and multiple disabilities; play; parent-child interaction; preverbal communication;

  Sammanfattning : Relatively little is known about communication of and with children with profound intellectual and multiple disabilities. The present study aimed to examine if parent responsivity were associated with differing play types in which parent and child interacted. LÄS MER

 3. 3. Barnens berättelse : En litteraturstudie som belyser uppväxten med föräldrar som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Bilalovic; [2021]
  Nyckelord :mental illness; stigma; resilience; mentally ill parent; parent-child relations;

  Sammanfattning : The aim of this literature review was to illuminate children's experiences and stories of parents with mental illnesses. This thesis also aimed to look into how the parent-child relationship is influenced by the parents mental illness. A search was conducted through various databases, and a total of 17 articles were reviewed. LÄS MER

 4. 4. Identifying Base Noun Phrases by Means of Recurrent Neural Networks : Using Morphological and Dependency Features

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Tonghe Wang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Noun phrases convey key information in communication and are of interest in NLP tasks. A base NP is defined as the headword and left-hand side modifiers of a noun phrase. In this thesis, we identify base NPs in Universal Dependencies treebanks in English and French using an RNN architecture. LÄS MER

 5. 5. Från vilsenhet och frustration till kontakt och ökat hopp : en modell för stöd till föräldrar till barn med samspels- och kommunikationssvårigheter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Katarina Hjortgren; [2020]
  Nyckelord :Parent support model; autism spectrum; Marte meo; parents experiences; parent- child interaction; intersubjectivity; working alliance; child development.; Föräldrastödsmodell; autismspektrum; Marte meo; föräldrars erfarenheter; interaktion föräldrar- barn; intersubjektivitet; arbetsallians; barns utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheterna, hos föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrum, av att delta i föräldrastödsmodellen Samspel i fokus, personalens erfarenheter av arbetet samt om och i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan föräldrarnas och personalens erfarenheter. En kvalitativ retrospektiv ansats har använts där åtta föräldrar till fem barn intervjuats tre till fyra år efter att de deltog. LÄS MER