Sökning: "parental factors"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden parental factors.

 1. 1. Låt oss prata om den rosa elefanten — en kvalitativ intervjustudie om familjebehandlarens upplevda hinder och möjligheter samt använda kunskapsformer i arbetet med familjer där en förälder har psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maja Svensson; Ester Andersson; [2022]
  Nyckelord :social work; family support; family preservation; family therapists; parental mental illness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate family therapists experience of working with families where a parent has mental illness. More specifically, how they experience obstacles and opportunities in this work and which forms of knowledge that get expressed when they describe their work with these families. LÄS MER

 2. 2. Förälder i ett nytt land : En kvalitativ studie som beskriver gruppledares upplevelser av föräldraskapsstödsprogrammet Föräldraskap i Sveriges möjligheter att främja självtillit i föräldraskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie Persson; [2022]
  Nyckelord :Foreign-born; Parenting; Parenting support; Qualitative studies and Self-efficacy; Föräldraskap; Föräldraskapsstöd; Kvalitativa studier; Självtillit och Utrikesfödda;

  Sammanfattning : The conditions of parenthood are affected by several factors, such as access to social support and parenting support, but also the parent's self-efficacy. In addition to these factors, foreign-born parents risk being affected by difficulties in adapting parenthood to the cultural and normative differences that exist between their home country and Sweden. LÄS MER

 3. 3. Påverkas gymnasiebetyget i samhällskunskap av elevers socioekonomiska bakgrund? : En binomial logistisk regression på kommunal nivå under tidsperioden 2015–2021

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thea Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Socio-economic factors; grade; capital theory; binomial logistic regression; municipal;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study to what extent socio-economic factors affect the grade in social studies 1b in upper secondary school at municipal level during the period of 2015-2021. The method in this study is a binomial logistic regression and the dependent variable is the grade, and the independent variables are gender, background, parental education level and certified teacher. LÄS MER

 4. 4. "Personen jag försvinner ju helt" : En kvalitativ studie av att vara förälder till tonåring med substansbruk och upplevelser av anhörigstöd

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elisabeth Isberg; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; alienation; parental support; shame; social bond; substance abuse.; Alienation; anhörigstöd; skam; sociala band; substansbruk; tonåring;

  Sammanfattning : Denna uppsats uppmärksammar hur föräldrar till tonårsbarn med substansbruk upplever sin situation och det anhörigstöd de fått. Syftet är att skapa en förståelse för föräldrars egen situation kopplat till sitt tonårsbarns substansbruk, med särskilt fokus på att undersöka upplevelsen av behandlingsprocessen och egna behandlingsinsatser för föräldrarna på Mariamottagningarna i Skåne samt att få en ökad förståelse för vilka önskemål om förändring och förväntningar som föräldrarna har gällande anhörigstöd. LÄS MER

 5. 5. Digital natives and parental surveillance: A qualitative study of parenting practices and child surveillance technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Etta Meyer Qvarnström; [2022]
  Nyckelord :surveillance; control; parenting; location tracking; child development; trust; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis sets out to explore how surveillance technology is affecting modern parental practices. Based on 12 in-depth interviews with parents of children aged 10-17, technological surveillance and parenting are studied. LÄS MER