Sökning: "parental guidance"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden parental guidance.

 1. 1. Ungdomar på bostadsmarknaden : En metastudie om unga vuxnas förutsättningar på bostadsmarknaden med startlån som alternativ lösning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Karacic; [2022]
  Nyckelord :Youngsters; starting loan; FA-regions; condominium; tenancy; Ungdomar; startlån; FA-regioner; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oavsett ägandeform är det idag en utmaning för unga vuxna att lämna föräldrahemmet.Detta är resultatet av en icke fungerande bostadsmarknad som förvisso genomgått stora förändringarsedan införandet av bostadsrätt som ägandeform. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa eller domstolens handlingsmakt? Om bedömningen av barnets bästa i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maija Magnusson; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; family law; barnets bästa; best interests of the child; vårdnadstvist; custody disputes; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Den bärande principen återfinns i både FN:s barnkonvention och i föräldrabalken. LÄS MER

 3. 3. Osäkra problem – men självklara insatser. En diskursanalys av Socialstyrelsens framställning av missbrukande föräldrar och deras barn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :parental substance abuse; alcohol substance abuse; drug substance abuse; children; parents; families; portrayal; discourse; discourse analysis; Swedish National Board of Health and Welfare; missbruk; alkoholmissbruk; drogmissbruk; barn; föräldrar; familjer; framställning; diskurs; diskursanalys; Socialstyrelsen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how substance-abusing parents, and children with substance-abusing parents, are portrayed in national guidance documents published by the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). The method used was discourse analysis, and the theoretical framework was social constructivism and discourse theory. LÄS MER

 4. 4. Parental guidance in occupational therapy: Promoting the participation of children with autism spectrum disorder in everyday life activities - a scoping review

  Master-uppsats, Jönköping University

  Författare :Petra Enroth; [2021]
  Nyckelord :parental guidance; ASD; daily activities; everyday life activities; occupational therapy; participation;

  Sammanfattning : Abstract   Aim This study aimed to determine what is known from the existing literature about parental guidance during occupational therapy to promote the participation of children with autism spectrum disorder (ASD) in everyday activities. Method  The scoping review methodology was used to gather existing information on the topic. LÄS MER

 5. 5. Hur uppgifter om våld ska beaktas i mål om vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Wikström; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnets bästa ska vara avgörande i alla mål om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Vidare ska vid bedömningen av barnets bästa särskilt avseende fästas vid risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER