Sökning: "parental influence"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden parental influence.

 1. 1. Föräldraskapet – en rätt för alla? - En queerteoretisk analys av föräldraskapslagstiftningens normativa strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Normativa grundmönster; Normative patterns; Family law; Queer theory; Queerteori; Heteronormativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraskapslagstiftning har undergått omfattande förändringar de senaste åren. Under rättsutvecklingens gång har större hänsyn tagits till variationer i samlevnadsformer och val av familjebildning. LÄS MER

 2. 2. Förläggning av ledighet - vad händer när parterna inte kan komma överens? En jämförelse mellan bestämmelserna avseende ledighetens förläggning i föräldraledighetslagen och semesterlagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Annika Aus; Freja Modig; [2019]
  Nyckelord :Föräldraledighetslagen Semesterlagen Föräldraledighet Semester Förläggning av ledighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1900 infördes den första lagstadgade regleringen kring föräldraskap och 38 år senare trädde Sveriges första semesterlag i kraft. Idag är ledigheten en viktig anställningsförmån och med tiden har arbetstagare fått större inflytande vid förläggning av ledighet. LÄS MER

 3. 3. Parent-Child Relations as Protective and Promotive Factors for Ethnic Minority Children Living in Relative Poverty : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Anna Larsson; [2019]
  Nyckelord :protective and promotive factors; ethnic minority children; poverty; parent-child relations; wellbeing; childhood interventions;

  Sammanfattning : Ethnic minority children living in relative poverty are a high-risk group for poor outcomes in all aspects of wellbeing. The relationship and interactions between child and parent are a key part of child development and a platform for providing positive experiences which can benefit a child’s wellbeing. LÄS MER

 4. 4. Ethnic identity in relation to country of birth among adolescents and emerging adults in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecca Barahona; [2018-06-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study explored ethnic identity in relation to country of birth among young people in Sweden and their possible influence on identity development and psychological well-being. Participants (N = 624) were students, ages 15-19. LÄS MER

 5. 5. FACTORS THAT INFLUENCE 9th GRADE STUDENTS’ HIGHER EDUCATION ASPIRATIONS IN SWEDEN The role of gender, parental nationality, parental education and academic self-concept

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elpis Grammatikopoulou; [2018-04-24]
  Nyckelord :higher education aspirations; gender; parental nationality; parental education; theoretical self-concept; aesthetic self-concept;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to explore the influence of gender, parental nationality,parental education, and academic self-concept on the HE aspirations of 9th grade students inSweden.Theory: The various factors influencing HE aspirations—the extent to which 9th grade studentsregard future HE learning as a reasonable forecast for themselves—are here considered asindicators of social capital, as value that accrues through one’s social ties and achievements. LÄS MER