Sökning: "parental support"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden parental support.

 1. 1. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 2. 2. Cognitive behavioural therapy intervention for children and adolescents with Autism Spectrum Disorders and anxiety : A systematic literature review from 2009 to 2019.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :María Luisa Valencia Hernández; [2019]
  Nyckelord :cognitive behavioural therapy; modified CBT intervention; anxiety; autism spectrum disorders; systematic literature review.;

  Sammanfattning : Young people with Autism Spectrum Disorders (ASD) are more prone to experience anxiety disorders at a greater level compared to their neurotypical developing counterparts, causing lifelong impairments in family, social, academic and adaptive functioning. Early interventions in childhood have been designed to minimize these stressful events and to optimize children’s developmental outcomes. LÄS MER

 3. 3. The experiences of adoptive parents rearing children with reactive attachment disorder : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Johanna Parantainen; [2019]
  Nyckelord :reactive attachment disorder; attachment; special needs adoption; adoption; adoptive parents; parental perspective; experience;

  Sammanfattning : Reactive attachment disorder (RAD) is characterised by severely underdeveloped or absent attachment between a child and a caregiver. Adopted children who have experienced adverse early experiences prior to adoption may have lacked opportunities to form selective attachment relationships and, in rare cases, may have a diagnosis of reactive attachment disorder. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Helldin Boman; Sofie König; [2019]
  Nyckelord :Child; Critical illness; Hope; Nurses; Parents; Allvarlig sjukdom; Barn; Föräldrar; Hopp; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hopp innebär att vi fortfarande tror på en potentiell framtid. När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom orsakar sjukdomen ofta att känslor pendlar mellan hopp och hopplöshet inför de komplikationer som uppstår under sjukdomens gång. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av att ha barn med anorexia nervosa och deras stödbehov : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Magdalena Evenius; Ellinor Lind; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; children; experience; literature review; nursing; parents; Anorexia nervosa; barn; föräldrar; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Incidensen vid anorexia nervosa (AN) är uppskattningsvis åtta fall per hundratusen invånare och år. Flickor är det kön som är kraftigt överrepresenterade vid AN, då det är tio gånger vanligare hos flickor jämfört med pojkar. LÄS MER