Sökning: "parentaldeath."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet parentaldeath..

  1. 1. Det känslomässiga vårdandet : En intervjustudie om att vårda patienter med barn i palliativ vård.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Rishi Chaudhry; Elena Györgyfalvai Lindgren; [2019]
    Nyckelord :End-of-life care; experiences; interview study; nurses’; palliative care; parentaldeath.; Föräldradöd; intervjustudie; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser; vård i livets slutskede.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i palliativ vård beskrivs som utmanande då sjuksköterskor blir känslomässigt berörda av döende patienter. Detta medför att sjuksköterskor kan finna sig i motstridiga roller och beskrivs vara i behov av att balansera känslor gentemot patienter, anhöriga och arbetskollegor. LÄS MER