Sökning: "parenting"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet parenting.

 1. 1. VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heléne Lewinsky; [2019-01-09]
  Nyckelord :alkoholproblem; beroende; genus; föräldraskap; psykoterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Förstärkt föräldraskap - utökade hembesök : Barnhälsovårdssköterskors och föräldrarådgivares erfarenheter av att stödja föräldrar i deras föräldraskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emilia Didriksson; Iri Gripenwald; [2019]
  Nyckelord :child health; extended home visits; family focused nursing; health promotion work; parent support;

  Sammanfattning : Background: The parenting usually entails great joy but can also involve major challenges. Parenting is not always experienced positively, on occasion it can be very stressful. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv Vuxna barn med psykisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nina Fredhage; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; parents; healthcare professionals; adult children; Psykisk ohälsa; föräldrar; vårdpersonal; vuxna barn;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos unga vuxna ökar och behovet av vårdinsatser blir större. Anhöriga ses numer som en resurs i dessa vårdinsatser. Trots detta visar tidigare forskning att samhällets insatser för att främja anhörigkontakterna delvis är undermålig. LÄS MER

 4. 4. Lärare och föräldrar : En intervjustudie om relationen mellan lärare och föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linn Henriksson; Linnea Svensson; [2019]
  Nyckelord :teachers; parents; school; mental work environment;

  Sammanfattning : The school is in constant development. Parents are increasingly engaged in their childrens'  school performance. New demands emerge on the relationship between teachers and parents. And this also affects the teachers' mental work environment. LÄS MER

 5. 5. Är mamma eller pappa bäst? : En kvantitativ undersökning om hur könstillhörighet påverkar socialsekreterares bedömningar av föräldraförmåga.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Björnholm Hurtigh; Lisa Regnander; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; socialtjänst; bedömningar; föräldraskap;

  Sammanfattning : The purpose of the work is to investigate whether investigations and assessments regarding children within the social services are affected by the parent's and/or social worker's gender affiliation. The work has been carried out quantitatively through web surveys which were answered on the basis of a case description. LÄS MER