Sökning: "parenting"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade ordet parenting.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Thea Larsson; Matilda Sjöberg El Hallah; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Föräldrar; Kvalitativ; Känslor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar hela kroppens ämnesomsättning. Sjukdomen definieras av att kroppens immunförsvar angriper sin egen vävnad och orsakar glukosintolerans samt delvis eller total insulinbrist. LÄS MER

 2. 2. Det räcker inte att bara bo : En kvalitativ studie om barn på skyddat boende och insatserna de erbjuds

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maya Danielsson; Louise Wiker; [2020]
  Nyckelord :Children exposed to domestic violence; Sheltered housing; Domestic violence shelter; Services; Child and adolescent psychiatry; Social services; Barn som bevittnat våld; Skyddat boende; Insatser; BUP; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att uppleva våld mellan föräldrar är en av de värsta formerna av våld ett barn kan utsättas för, och det kan medföra trauman och hälsoproblem ända in i vuxenlivet. När kvinnan tar sig ur relationen och får en placering på skyddat boende får barnen ofta följa med. LÄS MER

 3. 3. Generating socio-emotional learning in children and adolescents living in vulnerable conditions: : Perceptions of practices

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carolina Camacho Ortiz; [2020]
  Nyckelord :Socio-emotional Learning; Vulnerable childhood and adolescence; Mental Health; Program Implementation; Resilience; Protective factors; Facilitators Education; Psychosocial Education.; Aprendizaje socioemocional; Niñez y adolescencia vulnerable; Salud mental; Implementación de programas; Resiliencia; Factores protectores; Educación de facilitadores; Educación psicosocial.;

  Sammanfattning : Many children and adolescents that live under vulnerable social conditions in Latin America and Colombia do not have access to quality programmes that focus on psychosocial education based on socio-emotional learning. Research evidence on practices used by programme facilitators is still underdeveloped in the region. LÄS MER

 4. 4. Parental Involvement & Parental Anxiety

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kimon Naoum Alexiou; [2020]
  Nyckelord :Parental Involvement; Parental Anxiety; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed at examining the potential relations of parental involvement onto parents, namely the procurement of parent anxiety. A middle school in an area of middle to low socio-economic level was approached to conduct the survey and a hundred and fifteen (N = 115) participants completed questionnaires regarding their levels of parental anxiety and parental involvement, measured here as an average of five (5) other sub-variables and their involvement with their children’s academic life respectively. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av neonatalvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Claudia Frisk; Salomé Laverde Castro; [2020]
  Nyckelord :Neonatal care; parents experiences; nurse.; Föräldrars erfarenheter; neonatalvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis som en tid full av kärlek och glädje. För föräldrar till sjuka nyfödda är denna en stressig period. LÄS MER