Sökning: "parents counselling"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden parents counselling.

 1. 1. Parenting and academic life: A research on social work student-parents in Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Covenant Itunu Oyegun; Favour olufunke Oyegun; [2022]
  Nyckelord :Management; Motivation for studying; and Challenges of Parenting.;

  Sammanfattning : Education is essential to human development because it provides knowledge and skills that hold great results for economic empowerment, better living and social growth. Parents do their best by engaging in studies for their development and a better future for their children. LÄS MER

 2. 2. "Hej, jag skulle behöva råd angående mitt barn" : Distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning med föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Wahlberg; Evelina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenhet; omvårdnad; telefonrådgivning; föräldrastöd; primärvård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning till föräldrar som ringer in för deras barn är vanligt förekommande i distriktssköterskans arbete på hälsocentral. Att ge råd till föräldrar via telefonär en komplex situation som innebär att en person talar för någon annans räkning om dennes mående och symtom. LÄS MER

 3. 3. Self-Perceived Deviancy, children’s Negotiation of Body and Sexuality in Contemporary Counselling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Thania Persson; [2022]
  Nyckelord :Kamratposten; Children’s sexual development; Body; Sexuality in media; Gender; Deviance; Cultural Criminology; Social anthropology; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate children’s negotiation of deviancy and normality in relations to body and sexuality through analysing children’s magazine Kamratposten (KP, Pal Paper). Also, how children’s letters to the editor are being responded to by the magazine’s engaged counsellors of the section Kropp & Knopp (Body & Bud). LÄS MER

 4. 4. Teachers`role and preception in cases of child sexual abuse in Nigeria

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Akinlabi Sunday Akinriyibi; [2021-08-17]
  Nyckelord :child sexual abuse; teacher´s role; sex education;

  Sammanfattning : Aim: This study is an advancement on previous knowledge to investigate teachers' understanding oftheir role in the cases of Child Sexual Abuse (CSA). It examines the child's protective initiative adopted in the school, and to understand the challenges teachers encounter when handling sexual abuse cases in Nigeria. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder för amningsrådgivning på BVC-mottagning : BVC-sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annica Andersson; Zarah Stolt; [2021]
  Nyckelord :breastfeeding; breastfeeding counselling; child health care center; nurse; amning; amningsrådgivning; bvc-mottagning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning har många hälso-, ekonomiska och ekologiska fördelar för barn, föräldrar och samhället, men amningsstatistiken sjunker och beror ofta på otillräckligt amningsstöd. Syfte: att undersöka BVC-sjuksköterskors möjligheter och hinder för amningsrådgivning. LÄS MER