Sökning: "paretoprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet paretoprincipen.

 1. 1. Digitala tvillingar i Nordens fastighetsbransch : En kartläggning av digitala tvillingars nutida och potentiella närvaro på den nordiska fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linus Logren; Adam Thillberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas i stor utsträckning av digitaliseringens framfart, där vissa branscher lyser starkare med dess närvaro, medan andra med dess frånvaro. I samspel med att artificiell intelligens har blivit allt mer omtalat som allmängiltig lösning kring digitala utmaningar har även kopplingen till konceptet digital tvilling vuxit fram. LÄS MER

 2. 2. Kategoristruktur för inköp av indirekt material : En fallstudie inom kategoristyrning vid Väderstad AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Category management; Inköp; Kategoristyrning; Kategorisering; Kategoristruktur; Indirekt material;

  Sammanfattning : Inköp är idag av central betydelse för ett företags lönsamhet och bidrar även på ett avgörande sätt till dess konkurrenskraft. Vidare ökar vikten av effektivt inköp av indirekt material i takt med den ökande andelen outsourcing av icke-kärnkompetenser, expansion av servicesektorn och en ökande global konkurrens. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av leveranssäkerhet inom processindustrin med hög mix, låg volym

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tobias Linder; [2017]
  Nyckelord :SCM Agile HMLV leveranssäkerhet lean kundorderpunkt TOC flaskhalsar;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att belysa problematiken med hur företag inom processindustrin med långa ledtider kan bli mer flexibla i sin försörjningskedja. Detta tillsammans med en bred produktportfölj som skapar en utmaning med hög mix av produkter med låga volymer. LÄS MER

 4. 4. Tillståndsbaserat underhåll på verktygsmaskiner : Utvärdering av det tillståndsbaserade underhållet på verktygsmaskiner hos Volvo Cars i Skövde och hur det kan utvecklas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Hanna Häggblom; [2013]
  Nyckelord :maintenance; condition based maintenance; machine tools; preventive maintenance; ball screw; underhåll; tillståndsbaserat underhåll; verktygsmaskiner; förebyggande underhåll; kulskruv;

  Sammanfattning : Företag kan använda sig av olika strategier för underhåll. Det kan vara avhjälpande underhåll som utförs först när ett fel uppkommer eller förebyggande underhåll. Ofta används en kombination av båda. Det förebyggande underhållet kan vara förutbestämt eller tillståndsbaserat. LÄS MER

 5. 5. Finn fem fel : Ett verktyg för återmatning och hantering av fel i SDE's montering

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Maija Karlsson; [2008]
  Nyckelord :kvalitet; paretoprincipen;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att utforma rutiner och verktyg för att säkerställa att relevant information om allvarliga och frekventa problem når föregående processer. Den information som föregående processer tar emot ska vara av sådan karaktär att de vet vad de ska fokusera på i sitt förbättringsarbete. LÄS MER