Sökning: "parkeringstal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet parkeringstal.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER

 3. 3. Svenska kommuners hantering av parkeringsfrågan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jakob Lundwall; Simon Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :Parking; parking space; parking number; parking policy; parking strategy; flexible parking numbers; mobility measures; municipalities; PBL; Parkering; parkeringsplats; parkeringstal; parkeringspolicy; parkeringsnorm; parkeringsstrategi; flexibla parkeringstal; gröna parkeringstal; grön resplan; samnyttjande; parkeringsköp; mobilitetsåtgärder; kommuner; plan- och bygglagen PBL ;

  Sammanfattning : Bilen har länge varit en central del av många människors vardag där många städer är uppbyggda efter bilens funktion. Idag vill många kommuner minska bilanvändandet och ersätta bilresor som inte är nödvändiga med andra mer miljövänliga färdmedel såsom kollektiv- och cykeltrafik. LÄS MER

 4. 4. Låga parkeringstal i utbyte mot grön mobilitet : erfarenheter från och jämförelse mellan kommuner i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Strategiska hållbarhetsstudier

  Författare :Iza Bisander; [2017]
  Nyckelord :Flexibla parkeringstal; beteendepåverkan; parkeringsnorm; miniminorm; Fullriggaren;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur flexibla parkeringstal ser ut och motiveras i olika kommuner men har även undersökt ett specifikt fall där flexibla parkeringstal har tillämpats. Studien hade tre syften varav det första var att undersöka hur kommuner motiverar övergången till mer flexibla parkeringstal och det andra syftet var att undersöka hur kommunerna utformar principerna för flexibla parkeringstal för att tillmötesgå deras motiv. LÄS MER

 5. 5. Att öka cykelpendling med hjälp av mobility management och flexibla parkeringstal : En studie kring samverkan och dialog mellan byggherrar och kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anna Skånbeck; Adam Dahlberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: In the starting blocks for sustainable transport and innovative parking solu-tions is the concept "Mobility Management" where involved parties can affect their future customers to use more sustainable alternatives regarding green transports. Mo-bility Management takes up the initiatives for both short- and long-term goals related to parking solutions and sustainable transport. LÄS MER