Sökning: "parkin"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet parkin.

 1. 1. Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun : Nätintegrering av plug in-fordon och V2G-tjänster hos aggregator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Johannes Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Elektrifiering; laddning; plug in-fordon; vehicle-to-grid; aggregator;

  Sammanfattning : In 2015, the Paris Agreement was signed by almost 200 countries in order to define targets for future work within sustainability and to reduce further climate impact. Since then, the European Union has taken these targets in earnest and implemented purposeful legislation for all of its members. LÄS MER

 2. 2. En splittrad profession - En undersökning av variationen inom socionomprofessionen, inom ramen för typiska socionomyrken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nicole Herngren Shahbazi; Johanna Clevestad; [2016]
  Nyckelord :semiprofession; recruitment requirements; ”social closure”; social work; jurisdiction.; Social Sciences;

  Sammanfattning : A Shattered Profession - A survey of the variation wihtin the profession of social work The aim of this study was to describe the recruitment requirements that employers place on typical positions for social workers as well as to understand the meaning of the social work profession in the semi-profession. Previous research on work advertisements have focused on how different sets of skills have been linked to different kinds of professions, and how the demand of skills have varied over time. LÄS MER

 3. 3. Motiv till att arbeta med CSR : En fallstudie av ett stort svenskt globalt klädföretag för åren 2000 till 2010

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Nordholm; Sandra Larsson; Olivia Parkin; [2011]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; klädindustri; H M; intressentteori; legitimitetsteori; lönsamhet; strategi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera förändring av arbete med CSR i ett stort svenskt globalt klädföretag för åren 2000 till 2010. Vidare ämnar vi undersöka vilka motiv som kan ha kommit att påverka detta. LÄS MER

 4. 4. Co-localization of the astrocytic proteins Mts1 and clusterin in CNS injury

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Mirja Augustsson; [2005]
  Nyckelord :astrocytes; clusterin; GFAP; Mts1; parkin; spinal cord injury; astrocytic cultures; Ca-binding protein; chaperon; ABC;

  Sammanfattning : In the case of injury to the CNS, different proteins act to repair and protect cells in the brain and spinal cord. In the present study, we looked at dorsal root injury and hypoglossal nerve avulsion and transection. Here we studied for the first time the expression of Parkin in these types of injuries. LÄS MER