Sökning: "parkinson s disease"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden parkinson s disease.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och depression hos personer med Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Azad Alp; Lena Duong; [2020]
  Nyckelord :Parkinson’s disease; Depression; Physical Activity; IPAQ-E; MADRS-S;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons Sjukdom (PS) är en kronisk progressiv neurodegenerativ sjukdom som ger både motoriska och icke-motoriska symtom. Ett vanligt icke-motoriskt symtom vid PS är depression. Depression påverkas, enligt forskning, positivt av fysisk aktivitet (FA) men stark evidens saknas för sambandet mellan dem. LÄS MER

 2. 2. HIGH-FREQUENCY OSCILLATIONS IN A MOUSE MODEL OF PARKINSON’S DISEASE

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Love Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :6-OHDA; Parkinson s Disease; Basal Ganglia; LID; Gamma oscillation; 80Hz; HFO; Multichannel electrode array; Parkinsons sjukdom; 6-OHDA; LID; HFO; Gamma oscillering; 80Hz; Basala Ganglierna; Elektrodimplantat;

  Sammanfattning : Dopamine replacement therapy is the main method of treating Parkinson’s Disease (PD), however over time this treatment causes increasingly abnormal, involuntary movements. This symptom, known as Levodopa-Induced-Dyskinesia (LID) is associated with aberrant, high frequency oscillations (HFOs) in the motor cortex and basal ganglia, as demonstrated with implanted electrodes in human Parkinson’s patients as well as in a rat model of Parkinson’s Disease. LÄS MER

 3. 3. Development of Sandwich Assays for Potential Protein Biomarkers in Neurodegenerative Diseases

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jamil Yousef; [2020]
  Nyckelord :Biomarkers; cerebrospinal fluid; neurodegenerative diseases; neuroproteomics; sandwich assay; suspension bead array.; Biomarkörer; ryggmärgsvätska; neurodegenerativa sjukdomar; neuroproteomik; sandwich assay; suspension bead array.;

  Sammanfattning : As the aging population is increasing worldwide, so is the prevalence of neurodegenerativediseases such as Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), frontotemporal dementia(FTD) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Reliable biomarkers able to aid the diagnosis anddifferentiation of these diseases are needed in order to start the right treatment as early as possible. LÄS MER

 4. 4. Patterning of the neural tube: A 3D computational modelling approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Ariane Ernst; [2019]
  Nyckelord :gene regulatory networks; neural tube patterning; patterning of the neural tube; dopaminergic neurons; parkinson s disease; computational modelling; stem cell; GRN; Biology and Life Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neurodegenerative diseases such as Parkinson’s can be treated with stem-cell derived specialized neurons. In order to achieve precise directed neural differentiation in vitro we need to understand the gene regulatory mechanisms behind in vivo neural tube patterning. LÄS MER

 5. 5. Parkinsons sjukdom, patienters egna erfarenheter av att leva med sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Nilsson; Natali Bacquin; [2019]
  Nyckelord :Emotioner; Erfarenhet; Förändrad livssituation; Medicinering; Parkinsons sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som leder till en ökad förstöring av de dopaminproducerande nervcellerna. Sjukdomen visar sig med symtom som rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Det förekommer även kognitiva störningar som till exempel minnessvårigheter och talsvårigheter. LÄS MER