Sökning: "parkslide"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet parkslide.

 1. 1. En hållbar kompost : förutsättningar på Habo gård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Axel Stålhammar; [2023]
  Nyckelord :hållbarhet; kompostering; komposteringssystem; parkslide; Reynoutria japonica; kol kväve-kvot; lokal hantering av näringsämnen;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är gjord för att ta reda på ifall det är möjligt att skapa en hållbar kompost på Habo gård. Därtill finns stora mängder organiskt material som inte utnyttjas på Habo gård i näringskretsloppet. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och övervakning av den invasiva arten parkslide (Reynoutria japonica) i Blekinge län : En jämförelse mellan olika övervakningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ylva Wallin; [2022]
  Nyckelord :invasiva arter; GIS; google street view; artportalen;

  Sammanfattning : Invasiva främmande arter är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. Kartläggning och övervakning av invasiva arter är viktigt för att kunna arbeta förebyggande mot spridningen och reducera effekterna. LÄS MER

 3. 3. Parkslide, hur blir man av med den?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elin Kannerby; [2022]
  Nyckelord :Reynoutria japonica; parkslide; bekämpning; hetvatten; slaghackning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Japanese knotweed is a big problem in Sweden and there is no known control that can eliminate stands of the plant. Therefore the aim with this thesis is to investigate the effect on Japanese knotweed of two control methods: mowing and hot water. LÄS MER

 4. 4. Japanese Knotweed as an alternative material

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Beata Salonen Ripa; [2021]
  Nyckelord :Japanese knotweed; Reynoutria japonica; Fallopia japonica; Polygonum cuspidatum; invasive species; alternative material; eco friendly material; Arts and Architecture; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Japanese knotweed, or Parkslide in Swedish, is considered one of the world’s most invasive species. The aim of this project was to explore and investigate the possibility of utilizing this alternative material, and by doing so, help restrict and limit the expansion of the plant. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Li Skillö; [2021]
  Nyckelord :parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. LÄS MER