Sökning: "parkstråk"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet parkstråk.

 1. 1. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 2. 2. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; park; natur; vattenmiljö; stråk; Örbyhus; vistelse;

  Sammanfattning : Tegelsmoraån går rakt igenom Örbyhus alldeles intill järnvägsstationen. Runt ån finns ett årum som idag genomkorsars av en gångväg. Eftersom årummet ligger bredvid järnvägsstationen är det många som använder det för att ta sig till arbetet eller skolan. LÄS MER

 3. 3. Parkstråk längs Ronnebyån : ett gestaltningsprogram med utgångspunkt i Cradle to Cradle och Ronneby Brunnspark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sanne Bertland; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; parkstråk; gestaltningsprogram; Cradle to Cradle; Ronnebyån; Ronneby Brunnspark;

  Sammanfattning : Ett nytt stadsområde med en intilliggande park ska växa fram enligt hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® i centrala Ronneby, Blekinge. Parken som ligger som ett stråk längs Ronnebyån ska koppla samman Ronneby centrum och Ronneby Brunnspark. LÄS MER

 4. 4. Motala strandstråk : ett indexbaserat programförslag med fokus på social interaktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ylva Ulfbecker; [2018]
  Nyckelord :evaluering av offentliga rum; mötesplatser; planering; social interaktion; stadsliv;

  Sammanfattning : Design handlar om estetik samt funktion och denna studie syftar till att undersöka hur Motalas södra parkstråk kan utvecklas för att stimulera social interaktion. Arbetet identifierar designstrategier och teorier baserat på ett vetenskapligt index utformat av Vikas Metha (2014) om hur man utvärderar ett offentligt rum. LÄS MER

 5. 5. Solvallas pre- and primary school

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Forsskåhl; [2018]
  Nyckelord :School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Sammanfattning : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. LÄS MER