Sökning: "parkutveckling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet parkutveckling.

 1. 1. Trygghet genom brottsförebyggande planering : - en studie av brottsförebyggande åtgärder i Karlaparken och Oskarsparken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evin Ciray; Josefin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka Örebro kommuns arbete och insatser för att förbättra tryggheten i två utvalda parker i kommunen samt en översiktlig beskrivning av kommunens mål och visioner för parker överlag. Detta har återkopplats till tidigare teorier som varit inflytelserika i samhällsplanering angående trygghet i parker och grönområden. LÄS MER

 2. 2. Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde : analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustafsson Lovisa; [2015]
  Nyckelord :naturlika planteringar; naturlika grönområden; parkutveckling; parkkaraktärer;

  Sammanfattning : Tre högars park är en naturlik park belägen i östra kanten av den skånska staden Lund. Den anlades mellan 1969 och 1973 i samband med att staden expanderade. Idag är den i behov av en upprustning och utveckling för att bli en mer välkomnande och upplevelserik park. Inom detta examensarbete har olika platsanalyser gjorts i parken. LÄS MER

 3. 3. Stadsdels- och parkutveckling med sociotopkartan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Strandgren; [2009]
  Nyckelord :Sociotopkartan; Stadsdelsutveckling; Gottsunda; Uppsala;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skogen i parken : utvecklingsstrategier för Alnarpslunden

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Johan Ståhl; [2006]
  Nyckelord :Alnarp; Alnarps landskapslaboratorium; Alnarpslunden; Alnarpsparken; alm; almsjukan; almsplintborre; Det stora almfallet; Dutch elm disease; brynutveckling; lundutveckling; biologisk mångfald; lundarter; lundkaraktärer; lundskötsel; Örup; Örups almskog; Dalby Söderskog; Dalby Norreskog; Linnebjär; Baldringe Oxhage; Landsapsvård och Parkutveckling; LOP;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att kunna ge Alnarpsfakulteten och Akademiska Hus ett genomtänkt förslag som visar hur Alnarpslunden kan styras och formas framöver utifrån olika överväganden. Hur ska vi tackla situationen med almarnas snabba reträtt från Alnarpslunden? Arbetet bygger dels på ett antal Alnarpsexperters tankar om lunden och dess framtid och dels på mina egna studier av lundinriktad litteratur, äldre Alnarpsbeskrivningar och av Alnarpslundens nuvarande uppbyggnad, status och framtidspotential. LÄS MER