Sökning: "parodontal sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden parodontal sjukdom.

 1. 1. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Yngvesson; [2020]
  Nyckelord :parodontal sjukdom; gingivit; parodontit; allmän hälsa; systemeffekter; hund;

  Sammanfattning : Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av depression och parodontal sjukdom hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Joakim Lindberg; Natsumi Ita; [2020]
  Nyckelord :depression; oral hälsa; parodontal sjukdom; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidens avseende parodontal sjukdom och depression hos vuxna. Två frågeställningar formulerades; Visade kvantitativa studier ett samband mellan parodontit och depression hos vuxna? Vilken parodontal status uppvisade vuxna med depression? Metod: Sökningar på relevanta sökord i databaserna DOSS, PubMed, och PsycINFO utfördes i februari 2020. LÄS MER

 3. 3. Går det att hitta ett provtagningsmaterial för att påvisa dysbiosis i den subgingivala biofilmen? - In vitro och in vivo

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Hannah Ingman; Tina Honnér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: I Sverige drabbas cirka 7-10 % av befolkningen av allvarlig parodontit med risk att förlora sina tänder. Den riskbedömning som används idag leder till att många individer överbehandlas, medan andra inte får den behandling som krävs. LÄS MER

 4. 4. Oral Health and Tools for Oral Hygiene in Adolescents in Detema Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Yvonne Samuelsson; Erik Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Zimbabwe; Oral health; Oral hygiene; Caries disease; Periodontal disease; Zimbabwe; oral hälsa; oral hygien; karies; parodontal sjukdom;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this epidemiologic pilot field study was to determine if the oral health problem in Detema was periodontal or caries disease. If periodontal disease, was it induced by a certain virulent microflora or by inadequate oral hygiene? A second specific aim was to educate local oral health instructors, to raise the awareness of the importance of oral health, and in that way improve the general health. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus och parodontal sjukdom

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Kizmaz; Elsa Khoury; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER