Sökning: "parodontal sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden parodontal sjukdom.

 1. 1. Patienternas egna uppfattning och kunskap om parodontit : En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Ali Hassan; Hanin Kassem; [2021]
  Nyckelord :clinical examination; periodontal knowledge; periodontal treatment; periodontitis; pilot study; klinisk undersökning; parodontit; parodontal behandling; parodontal kunskap; pilotstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters kunskap om parodontala sjukdomarnas prevalens, etiologi och behandling samt om patienterna är medvetna om sina egna parodontala tillstånd, och hur väl deras uppfattning överensstämmer med professionens bedömning. Material och metod: Totalt inkluderades 72 patienter som kom för basundersökning på Tandvårdshögskolan. LÄS MER

 2. 2. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nadja Rahunen; Sofia Thelander; [2021]
  Nyckelord :andedräkt; FAS; hund; gingivit; munhälsa; plack; positiv förstärkning; tandborstning; tandsten; tiol;

  Sammanfattning : Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. LÄS MER

 3. 3. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Yngvesson; [2020]
  Nyckelord :parodontal sjukdom; gingivit; parodontit; allmän hälsa; systemeffekter; hund;

  Sammanfattning : Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av depression och parodontal sjukdom hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Joakim Lindberg; Natsumi Ita; [2020]
  Nyckelord :depression; oral hälsa; parodontal sjukdom; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidens avseende parodontal sjukdom och depression hos vuxna. Två frågeställningar formulerades; Visade kvantitativa studier ett samband mellan parodontit och depression hos vuxna? Vilken parodontal status uppvisade vuxna med depression? Metod: Sökningar på relevanta sökord i databaserna DOSS, PubMed, och PsycINFO utfördes i februari 2020. LÄS MER

 5. 5. Går det att hitta ett provtagningsmaterial för att påvisa dysbiosis i den subgingivala biofilmen? - In vitro och in vivo

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Hannah Ingman; Tina Honnér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: I Sverige drabbas cirka 7-10 % av befolkningen av allvarlig parodontit med risk att förlora sina tänder. Den riskbedömning som används idag leder till att många individer överbehandlas, medan andra inte får den behandling som krävs. LÄS MER