Sökning: "parrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet parrelation.

 1. 1. Erfarenheter av hur en parrelation påverkas av palliativt sjukdomsskede

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Levi Laestadius; Susanne Bjärgrim; [2020]
  Nyckelord :Palliativt sjukdomsskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parrelation definieras två parter som lever tillsammans och är ömsesidigt beroende av varandra, det vill säga dyadiskt. I ett systemiskt förhållningssätt samarbetar och kommunicerar människor med varandra vilket kan underlätta vården och den enskildes sjukdomsförlopp. I vissa sammanhang ser vi par som blir patient och vårdare. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars separation under småbarnsfasen : en studie om BVC-sjuksköterskors uppfattningom prevention av separation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Jenny Augustsson; Emma Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Family lifecycle; small children; separation; prevention; Child Health; Familjens livscykel; småbarnsfasen; separation; prevention; BHV-sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka BVC:s möjligheter att förebygga de separationer som sker till följd av omställningen från att vara ett par till att även bli förälder. I studien beskrivs BHV-sjuksköterskors uppfattning om prevention av separation under småbarnsfasen samt hur BHV-sjuksköterskor ser på sina förutsättningar att arbeta med föräldrars parrelation. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara heteromonogami : En studie av kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :polyamori; heteronormativitet; polyamorös; poly; icke-monogam;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik, samt att undersöka vilket motstånd kvinnorna mött eller möter från omgivningen och i kärleksrelationer med män. Studien utgår teoretiskt från Stevi Jacksons definition av heteronormativitet som en normerande, institutionaliserande struktur som reglerar normer för såväl sexualitet som kön, och Chris Beasleys teori om gränsöverskridande heterosexualitet, det vill säga olikkönade sexuella praktiker som har potential att utmana könade och sexuella ojämlikheter som struktureras av heteronormativitet. LÄS MER

 4. 4. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 5. 5. Mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av bröstcancer : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniella Hemphälä; Therése Holmström; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Partner; Upplevelser; Kvalitativ litteraturstudie; Innehållsanalys; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den största orsaken till flest dödsfall bland kvinnor i världen. En cancersjukdom kan tillföra nya utmaningar i en parrelation, vilket gör att båda parterna kan vara i behov av stöd. Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av bröstcancer. LÄS MER