Sökning: "parrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet parrelation.

 1. 1. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 2. 2. Mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av bröstcancer : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniella Hemphälä; Therése Holmström; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Partner; Upplevelser; Kvalitativ litteraturstudie; Innehållsanalys; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den största orsaken till flest dödsfall bland kvinnor i världen. En cancersjukdom kan tillföra nya utmaningar i en parrelation, vilket gör att båda parterna kan vara i behov av stöd. Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Vem ska ge mig stöd, uppmuntran och kärlek? : En litteraturstudie om att leva i en parrelation med någon som har Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edith Berg; Maria Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Alzheimer s; experience; roles; spouse; Alzheimers; partner; roller; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige och kallas även för de anhörigas sjukdom. Sjukdomen har stor påverkan på livet och vardagen både för den drabbade och för de anhöriga. Syfte: Syftet var att belysa en partners upplevelse av att leva i en parrelation med en person som har Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Hårda män och mjuka kvinnor? -En analys om hur manlig och kvinnlig homosexualitet framställs i TV-serien Vår tid är nu

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Harsbo; [2019]
  Nyckelord :Representation; identitet; kvinnlig homosexualitet; manlig homosexualitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras säsong 1 och 2 av den svenska TV-serien Vår tid är nu, utgiven 2017 respektive 2018. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma och problematisera hur den manliga och den kvinnliga homosexualiteten framställs i TV-serien, och se om det finns samband med rådande normer kring sexualitet och genus. LÄS MER

 5. 5. Har skilsmässor negativa konsekvenser för lönen? : En kvantitativ analys på den svenska arbetsmarknaden av skilda och de som skaffat en ny partner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tor Desax; Signe Rosell; [2018]
  Nyckelord :Skilsmässa; giftermål; inkomstskillnader; humankapital; specialisering.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer inkomstskillnader i det svenska samhället mellan skilda och de som skaffat en ny partner, utifrån hypotesen att skilda har en sämre löneutveckling än de som skaffar en ny partner efter skilsmässa. För att få en uppfattning om hur situationen ser ut i det svenska samhället idag används data från 2010. LÄS MER