Sökning: "part- whole relations"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden part- whole relations.

 1. 1. International business collaboration between small islands to encourage sustainable development

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Håkansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the world economy today is based on constant economic growth, essential challenges to business development have emerged regarding for example how to manage the growth rate in order to have the minimum environmental impact. The limitations of natural resources have become evidently clear in many different areas, and the need to find sustainable ways of developing societies has become a necessity. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 3. 3. Möten mellan pedagoger och barn. Interaktionen mellan pedagoger och barn under en dag på förskolan

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Caldemo; [2019]
  Nyckelord :governing calls; preschool; routine situations; teacher-child meetings;

  Sammanfattning : Abstract Caldemo, Marie (2019). Meetings between teachers and children. The interaction between teachers and children during a day at preschool. Master thesis, Institution of School development and Leadership, Faculty of Education and Society, Malmö University. LÄS MER

 4. 4. Landsbygdens gröna omställning : En studie om hur invånare på landsbygden ser på en grön omställning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ella Berggren; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Urban and rural relations; Power; Environmental justice; Household behaviour; Hållbarhet; Relationen stad-land; Makt; Miljörättvisa; Hushållsbeteende;

  Sammanfattning : En grön omställning i svenska hushåll har en avgörande roll för att kunna minska dagens miljöproblem. Miljöproblem har idag individualiserats och ansvaret för att leva ett miljövänligt liv ligger således på individnivå. LÄS MER

 5. 5. Fan Participation in the Age of Social Media – the Case of Kris Wu’s Fan Group

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tianyi Wang; [2019]
  Nyckelord :fans; fandom; online fan groups; participatory culture; fan practices; participation; participatory intensity; power relations; decision-making; social media; Weibo.;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how fans use social media to participate in activities relatedto the idol, and what is the level of participation of different fans in the fan group. Thisthesis used qualitative research methods – online observations and semi-structured indepth interviews to collect the empirical data, through focusing on the fan group of KrisWu. LÄS MER