Sökning: "participating observation"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden participating observation.

 1. 1. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 2. 2. Det här är min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicklas Centring; [2019]
  Nyckelord :barn; barns platsskapande; barns plats i staden; barns perspektiv; barnledda promenadintrevjuer; bostadsområde; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det sker stora förändringar i vårt samhälle som påverkar hur vi lever våra liv. Urbaniseringen är ett faktum och vi ställer allt fler krav på vad staden och dess fysiska struktur ska erbjuda. Staden har blivit en viktig plats i barns liv då den återigen har blivit en vanlig bostadsmiljö för många. LÄS MER

 3. 3. ”Men var är slimet?” – att uppleva kemi i förskolan. : - en studie av yngre barns frågor under en aktivitet med kemiinnehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Chemistry; preschool; younger children; questions; observation; phenomeno-graphic perspective;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute with increased knowledge of younger children 's questions when participating in activities with chemistry as content. The study is based on a phenomenographic perspective, which can be described as that the children's questions represent what they experience about the current topic and its content, to make slime. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jaber Amanda; [2019]
  Nyckelord :Team resilience; simulation games; assessment; training; Systemic Resilience Model;

  Sammanfattning : The Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS) is an instrument that consist of several measurements, such as team-member exchange, workload, the TRAMS observation protocol etc. This thesis researches the observation protocol. The TRAMS protocol is an assessment method for resilience in simulation games. LÄS MER

 5. 5. De yngsta barnens språkutveckling relaterat till vattnets faser : En observationsstudie om hur barns språk kopplat till vattnets aggregationsformer kan förändras genom aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Filippa Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Pre-school; chemistry; language development; Förskola; kemi; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. LÄS MER