Sökning: "participation in improvement"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden participation in improvement.

 1. 1. “Det finns ingen chef eller människa i världen som hinner med det som en enhetschef ska göra” : En kvalitativ studie om upplevelsen av ett hållbart arbetsliv som enhetschef inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Victoria Lantz; Mathilda Malmer; [2024]
  Nyckelord :first line manager; home health care; leadership; working environment; första linjens chef; hemvård; ledarskap; äldreomsorg; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka första linjens chefers upplevelse av att arbeta inom svensk äldreomsorg och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att orka, kunna och vilja jobba ett helt arbetsliv med tillgång till ett starkt stöd och delaktighet är några aspekter av ett hållbart arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Measurement of Business Incubator Performance by Governments: Studying the Practices in the Nordic Region

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Firuza Alizada; [2023-07-19]
  Nyckelord :business incubators; incubator financing; return on investment; public business incubators; government-supported business incubators; evaluation of incubation policy;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate the measurement of business incubator performance by governments. Business incubators play a vital role in nurturing startups, promoting innovation, and fostering economic development. LÄS MER

 3. 3. Exploring the factors that influence participation in the homework-help programs for youth in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alaa Khaireldin; [2023-06-19]
  Nyckelord :after-school; homework help programs; Student motivation; Program perceptions; Qualitative content analysis;

  Sammanfattning : After-school homework help sessions, also referred to as after-school homework help programs, are structured to offer students supplementary support beyond regular school hours, with the goal of enhancing aspects such as school attendance, behaviour, and academic achievement. These programs can be managed by the schools themselves or financed by non-profit or commercial entities and can take place within school premises or alternative community settings, such as sports clubs where students engage in studies before practicing sports. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad delaktighet för den hjärtkirurgiska patienten med hjälp av omvårdnadsrond : Ett förbättringsarbete och en studie om vilka förutsättningar som behövs för att omvårdnadsrond ska bli ett hållbart arbetssätt

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Åsa Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Fundamentals of Care; förbättringsvetenskap; reflexiv tematisk analys; implementering;

  Sammanfattning : Enbart den traditionella medicinska ronden räcker inte för att täcka de behov som den hjärtkirurgiska patienten med ett komplicerat vårdförlopp har. Omvårdnad är ofta åsidosatt och tid finns inte att vårda dessa patienter på ett evidensbaserat och strukturerat sätt. Patientdelaktigheten är dessutom låg i den här patientgruppen. LÄS MER

 5. 5. Samhällsplanerarens förändrade arbetssituation under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om hur Covid-19 pandemin har förändrat arbetssitutationen för samhällsplanerarna på Karlstads kommun och utmaningarna som uppstod.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Zehra Atici; [2023]
  Nyckelord :Samhällsplanering; distansarbete; Covid-19; utmaningar; arbetskvalité; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic affected and threatened everything and everyone. Health and everyday life are two major aspects that were negatively affected during the Covid-19 pandemic. LÄS MER