Sökning: "participatory design pd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden participatory design pd.

 1. 1. Seeking for obstacles to achieve feasible interventions within NGOs with the use of Participatory Design : A study in “Network for children’s rights” Greek NGO.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emmanouil Syrengelas; [2018]
  Nyckelord :information technology; feasible intervention; Greece; non governmental organization; participation; participatory design;

  Sammanfattning : Non Governmental Organizations have a mission to improve the conditions of the whole or a part of the local societies in the place where they are active. “Network for children’s rights” is a Greek NGO that mostly aims to fight for and ensure the appliance of children’s rights as these have been embodied in national and European Union legislation and international treaties. LÄS MER

 2. 2. Government 2.0 och medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster : Möjligheter och utmaningar med medborgarmedverkan i en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Andersson; [2017]
  Nyckelord :Medborgarmedverkan; användarmedverkan; e-Government; Government 2.0; Participatory Design; User-Centered Design; samskapande;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan medför inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Utifrån dessa utmaningar diskuteras potentiella möjligheter som uppstår när utmaningarna klaras av samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i dessa utmaningar och möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Designing New Social Media Services For Seniors’ : A Participatory Design Approach

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Klaudia Carcani; [2015]
  Nyckelord :Social media services; Seniors; PD; Elderly;

  Sammanfattning : The society is getting older. A process called aging at the bottom will come with demographic and consequently socio economic changes. Due to this tide wave of elderly I have focused my research on seniors and the need for designing new social media services for them. LÄS MER

 4. 4. Participatory Design at a distance

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Chomphunut Haglund; [2013]
  Nyckelord :participatory design online; online meeting formats; media habits; PD early stages; web redesign;

  Sammanfattning : Participatory design approach emphasizes user involvement to contribute to interactive systems throughout the design process. The potential user participates in many activities in different physical meetings and workshops. LÄS MER

 5. 5. XP ett stöd eller ett hinder?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign

  Författare :Sandra Bengtsson; Sara Gnospelius; [2004]
  Nyckelord :Agile manifesto; Extreme Programming XP ; Participatory Design PD ; Människa- datorinteraktion MDI ;

  Sammanfattning : Detta arbete är en reflektion över ett programvaruutvecklingsprojekt, WAIS, och den arbetsmetodik som användes för detta projekt. Arbetsmetodiken för utvecklings-projektet var Extreme Programming (XP) och vi ifrågasätter om detta val var lämpligt för ett projekt som WAIS. LÄS MER