Sökning: "partiell organisation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden partiell organisation.

 1. 1. Finnes: Stark armékultur. Sökes: Krigserfarenhet. : en studie om kultur, flexibilitet och förändring i svenska armén

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :militär kultur; militär flexibilitet; förändring; militära organisationer.;

  Sammanfattning : Forskning visar att det ofta krävs en extern chock i form av krig för att påkalla förändring i en militär organisation. Hur kan då en militär organisation som inte deltagit kollektivt i krig förändras? Studiens syfte är att undersöka hur svenska arméofficerare förstår sin militära kultur och militär flexibilitet och hur detta i sin tur påverkar förändring. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Environmental Impact of a Product : Partial Life Cycle Assessment

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Lina Ek; Sanna Ström; [2020]
  Nyckelord :CO2-eq; climate change; cradle-to-grave; environmental impact; footprint; functional unit; green production; LCA; new product development; supply chain; sustainability; sustainable transport;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this research is to investigate how manufacturing organisations can decrease their environmental impact in the supply chain. To meet the purpose, two research questions were formulated:  1. How can a manufacturing organisation reduce its environmental impact caused by transportation?  2. LÄS MER

 3. 3. Hur efterlevs rätten till information och förhandlingsskyldigheten i MBL i en organisation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Gäll; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur förhandlingsskyldighetn samt rätten till information efterlevs i praktiken. För att göra detta ska jag göra kvlaitativa intervjuer samt observera på ett MBL - möte på en arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Vänskap på Facebook : En studie om vad som händer med vänskap på Facebook

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heli Elofsson (Kamarin); [2010]
  Nyckelord :Vänskap; Facebook; mångfalden av vänskap; ”foci of activity” eller ”aktivitetsfokus”; likhet respektive olikhet; vänskapsmekanismer; nätverk; organisation; partiell organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer med vänskap på Facebook. En utgångspunkt i undersökningen är presentation av relevanta teorier om vänskap som jämförs med resultat av intervjuer med fem personer som är Facebookanvändare. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan små livsmedelsproducenter : att vinna stordriftsfördelar i marknadsföring

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Kjell Göransson; [2000]
  Nyckelord :samverkan; marknadsföring; lokalproduktion; småskalig livsmedelsproduktion; regional produktion; Siljanfood; Nordupplandsgruppen;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på ett projekt med syfte att öka företags konkurrenskraft genom att formera grupper, där kontaktytorna mellan företag sinsemellan samt mellan företag och universitet skall utökas och därmed ge utbyte av viktiga erfarenheter. Uppsatsen beskriver fem småföretag som producerar livsmedel och har arbetat i en innovationscirkel med ovanstående syfte. LÄS MER