Sökning: "partiideologiska"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet partiideologiska.

  1. 1. PARTIIDEOLOGISKA LINJENMELLAN POLITISKA NIVÅER : En komparativ studie om ideologiska skillnader inom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna på nationell och lokal nivå

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Catarina Rhen; Victoria Råsten Claesson; [2017]
    Nyckelord :Political ideologies; ideological differences; decentralization; national politics; local politics; left- and rightwing scale;

    Sammanfattning : This essays purpose is to study whether the political ideologies shift depending on the political level. For this purpose two political parties in Swedish parliament have been qualitative studied in a comparative analysis through the terms of social vision, outlook on mankind and economic organization. LÄS MER