Sökning: "partikelstorleksfördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet partikelstorleksfördelning.

 1. 1. Karakterisering av kommunalt avloppsvatten - Partikelstorleksfördelning och sammansättning av COD

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sara Tebini; [2020]
  Nyckelord :avloppsvatten; karakterisering; COD; respirometri; partikelstorleksfördelning; förbehandling; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental enginering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inkommande avloppsvatten till ett reningsverk består till största delen av organiskt material som i sin tur kan utgöra en viktig resurskälla för reningsverket. Genom att utnyttja kolet i avloppsvattnet för produktion av metan kan ett reningsverk bli självförsörjande på energi. LÄS MER

 2. 2. Extrusion of grass silage and its effect on feed intake, milk production and ingestive behaviour of dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Markos Managos; [2020]
  Nyckelord :extrusion; grass silage; dairy cows; milk production; milk composition; rumen pH; ingestive behaviour;

  Sammanfattning : Grass and clover ley is the main forage crop in Sweden, however, its restrictive role in feed intake limits the total amount included in the diet of a dairy cow. This study examined the effect of extrusion on grass silage intake, milk production, ingestive behaviour and rumen pH. LÄS MER

 3. 3. An evaluation of the treatment performance of a ten year old stormwater biofilter in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Eklund; [2020]
  Nyckelord :Biofilter; Water Quality; heavy Metals; Nutrients; Stormwater Treatment; Sweden; Tyresö; Biofilter; Vattenkvalitet; Tungmetaller; Näringsämnen; Dagvattenrening; Sverige; Tyresö;

  Sammanfattning : Urban runoff may be contaminated with, for example, metals, nutrients and sediment. Generally, such runoff enters waterways and oceans without any type of treatment. Bioretention systems can be used to protect the aquatic environment since one of their main objectives is to remove pollutants from stormwater. LÄS MER

 4. 4. Partikelstorleksfördelning och torrsubstanshalt i faeces från hästar med och utan kolik

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Eva Johansson; [2020]
  Nyckelord :digestion; faeces; häst; kolik; partikelstorlek; torrsubstans; träck;

  Sammanfattning : Kolik är den vanligaste orsaken till akutvård av häst och leder till fler dödsfall än någon annan sjukdomsgrupp. Det är viktigt med en bättre förståelse för vilka faktorer och mekanismer som bidrar till att orsaka kolik, så att förebyggande åtgärder kan utarbetas. LÄS MER

 5. 5. Understanding the effect of temperature and time on Gamma prime coarsening for Nickel-base superalloy Haynes 282

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Kevin Vattappara; [2019]
  Nyckelord :Haynes 282; gamma prime 𝛾′ ; Arc-heat treatment; COMSOL modelling; isothermal transformation; coarsening; Thermo-Calc simulations;

  Sammanfattning : Haynes 282 is a gamma prime (𝛾′)-strengthened nickel base superalloy developed in 2005, exhibiting a good combination of high temperature properties and fabricability. Microstructural features such as 𝛾′ and carbides play an important role in deriving the mechanical properties of the alloy during heat treatment. LÄS MER