Sökning: "partiompositionering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet partiompositionering.

  1. 1. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
    Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

    Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER