Sökning: "partiprogram."

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet partiprogram..

 1. 1. Vad är Liberalernas liberalism? : En idéanalys av Liberalernas partiprogram 1934–2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Bergström; [2021]
  Nyckelord :liberalism; Liberal Party; Sweden; ideology; ideological change; party programs;

  Sammanfattning : This essay is about ideological change within the Liberal Party in Sweden between its modern founding in 1934 to 2019. In this period there has also been a change in what liberalism is, and its ideological stances has shifted. LÄS MER

 2. 2. Solidaritet under omprövning? : En begreppshistorisk undersökning av Socialdemokraternas partiprogram 1960-2013.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Brundin; [2021]
  Nyckelord :Solidaritet; Begrepp; Socialdemokraterna; Partiprogram; Kontext;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the context in which the swedish Social Democratshave used the concept of solidarity and the inclusion of the concept. The method used is asmaller model of conceptual historical method and the material is the party programs from1960, 1990, 2001 and 2013. LÄS MER

 3. 3. Har den socialdemokratiska ideologin förändrats? : En idé och ideologianalys av eventuella ideologiska förändringar i Socialdemokraternas partiprogram mellan 1960–2013.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Viktor Jeansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sverigedemokraterna och Moderaterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Ahlvar; Clara Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Moderaterna; Partiprogram; Valmanifest; Migration; Integration; Högerpolitik; Ideologi; Nischparti; Mainstream-parti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka likheter och skillnader som finns i Moderaternas och Sverigedemokraternas partiprogram under åren 2010 och 2018 med avseende på frågor som rör migration och integration, uppsatsen fortsätter sedan att förklara likheter och skillnader med hjälp av teorier kring hur partier väljer att positionera sig utifrån varandra. Under år 2010 finner vi att partierna skiljer sig ganska mycket åt åsiktsmässigt gällande migration och integration. LÄS MER

 5. 5. Religionens plats i ett sekulärt politiskt landskap : Hur förhåller sig svensk kristdemokrati till det kristna över tid?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Monica Armini; [2021]
  Nyckelord :kristdemokrati; KD; KDS;

  Sammanfattning : Detta arbete i religionsvetenskap har sökt finna svaret på hur svensk kristdemokrati harförändrats över tid med avseende på dess förhållande till begreppen kristen och kristendom.Källmaterialet har utgjorts av partiprogram, och dessa har undersökts för att ringa införekomst och kontext av ovan nämnda begrepp. LÄS MER