Sökning: "partisplittring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet partisplittring.

  1. 1. Frihet i Tiden : Diskussion och användande av begreppet frihet i den socialdemokratiska idéskriften Tiden 1915-1920 och betydelsen av detta för partisplittringen 1917.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Vera Maria Olsson; [2016]
    Nyckelord :Swedish Social Democrats; freedom; ideology; Marxism; party division; Socialdemokraterna; frihet; ideologi; marxism; partisplittring; Tiden;

    Sammanfattning : In 1917, the Swedish socialist party SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, was split in two. A more radical, leftish fraction broke out and became SSV, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (today Vänsterpartiet). LÄS MER