Sökning: "partner-val"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet partner-val.

 1. 1. Differences in velocity between the sexes and stages of courtship in a dance fly

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Filip Myllyaho; [2022-02-17]
  Nyckelord :Dansfluga; Hilara maura; höghastighetskamera; partner-val; Dance fly; Hilara maura; high-speed camera; mate choice;

  Sammanfattning : Dance flies (Diptera: Empididae: Empidinae) are famous for their elaborate mating behaviour, which can be broken down to three distinct stages in adults: hunting, swarming, and mating. In many species, males hunt for prey that they present as nuptial gifts to recipient females in swarms, after which the pair will copulate in the air or after landing on nearby vegetation. LÄS MER

 2. 2. Snygg eller säker? - Naturlig utveckling av attraktivitet med självsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Teodor Jernsäter Olsson; [2015]
  Nyckelord :fysisk attraktivitet; partner val; evolutionspsykologi; sexuell signal; attraktion; självsäkerhet; evolutionary psychology; sexual signal; mate choice; physical attraction; beauty; selfconfidence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Attraktion till en potentiell partner har demonstrerats bero på signaler för evolutionära fördelar. Studier på sexuella signaler hos en individ som visar på fördelaktiga egenskaper för potentiell avkommas överlevnad, har ofta fokuserat på fysiska egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Success factors, challenges & problemsduring external technology exploitation of an R&D Company

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Markus Hagberg; Saif Khalil; [2014]
  Nyckelord :External technology exploitation; planning; process industry; innovation; pre-commercialization; Extern exploatering av teknik; planering; processindustri; innovation; pre-kommersialisering;

  Sammanfattning : Flera divisioner inom processindustrin står inför många utmaningar på grund av förändringar i processindustrins landskap. Faktorer relaterade till lågkonjunkturen, klimatförändringar och ökad konkurrens har satt sina spår. LÄS MER