Sökning: "partnern ser den vårdade personen på olika sätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden partnern ser den vårdade personen på olika sätt.

  1. 1. Att vara partner till en person med obotlig cancer i en tidig palliativ fas : -En narrativ studie med ett partnerperspektiv

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Sara Johansson; Emelia Olausson; [2019]
    Nyckelord :Obotlig cancer; partnern hyser egna tankar och känslor; partnern och den vårdade personen bär på tankar och känslor tillsammans; partnern ser den vårdade personen på olika sätt; tidig palliativ fas.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att vara partner till en person med obotlig cancer i den tidiga palliativa fasen, kan bli en omfattande livsförändring, associerat med en lång sorgeprocess. Cancern kan leda till bland annat en känsla av begränsad tid, sorg och ökad risk för ohälsa, om stöd inte erbjuds. LÄS MER