Sökning: "partnership"

Visar resultat 1 - 5 av 936 uppsatser innehållade ordet partnership.

 1. 1. Learning from Innovation Collaborations - An exploratory study of learning practices and challenges in innovation collaborations by large organizations in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lubna Hossain; [2021-09-23]
  Nyckelord :organizational learning; inter-organizational learning; innovation collaboration; inter-organizational collaboration; learning practices; learning challenges;

  Sammanfattning : Innovations are regarded as a principal source of competitiveness and renewal in organizations. Given the complex nature of products and services along with the pressure of faster time to market which increases the inherent risk of any innovation, it is now almost impossible to constantly innovate for any organization with collaborating with others. LÄS MER

 2. 2. TO IMPLEMENT, OR NOT TO IMPLEMENT, THAT IS THE QUESTION - The role of non-state actors in environmental policy implementation in Serbia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stankovic Marko; [2021-07-12]
  Nyckelord :Europeanization; practical policy implementation; environmental policy; enlargement; SEE-countries;

  Sammanfattning : This thesis analyses what roles non-state actors plays in practical environmental policy implementation in Serbia. European environmental policies have been particularly difficult for new EU-member states and candidate countries to adhere to over the years. LÄS MER

 3. 3. - How Limited Partners define and evaluate risk in Private Equity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Richard Johansson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Private Equity; Limited Partners; Risk; Definition; Evaluation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. The Effect of Circular Economy on Global Value Chains – Evidence from Changing Business Models in the Food Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Filip Hjelmberg; Sara Sköldberg Lindgren; [2021-06-28]
  Nyckelord :Sustainability; Circular Economy; Circular Business Model; Global Value Chain; Partnership; Collaboration; Ecosystem; Food Industry;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen : En studie om faktorer som påverkar kvinnors möjligheter att bli delägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Arlinda Suljevic; Artila Tafarshiku; [2021]
  Nyckelord :Auditing industry; partnership; career advancement; gender distribution; obstacles; Revisionsbranschen; delägarskap; karriäravancemang; könsfördelning; hinder;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en mansdominerad bransch som är känd för att ha lägst andel kvinnor bland dem ledande positionerna. Kvinnor har stött på olika hinder och haft svårare att nå högre positioner än män, men på senare år har branschen blivit mer jämställd. LÄS MER