Sökning: "partssamverkan"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet partssamverkan.

 1. 1. Plattformsekonomin och dess förutsättningar- en kvalitativ studie om samverkan mellan arbetsmarknadens parter inom plattformekonomin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Thelin; [2019-10-18]
  Nyckelord :plattformsekonomi; gig-ekonomi; partssamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förklara vilka förutsättningar plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Uppsatsen behandlar de upplevelser som parterna själva beskriver kring förutsättningar att bedriva samverkan inom plattformsekonomin. LÄS MER

 2. 2. Den gränsöverskridande intermediären : Partssamverkan och kompetensförsörjning gällande samordning av utbildning i och mellan praktikgemenskaper

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lars Ludvigsen; [2017]
  Nyckelord :Intermediary; boundary-crossing; communities of practice; learning; competence provision; vocational training; matching problem; collaboration; industry and employers federations; Intermediär; boundary-crossing; praktikgemenskap; lärande; kompetensförsörjning; yrkesutbildning; matchningsproblem; samverkan; bransch- och arbetsgivarförbund;

  Sammanfattning : Studien bidrar med fördjupad kunskap om en partsintermediärs, ett bransch- och arbetsgivarförbund, möjligheter till parts- och arbetsgivarsamverkan kring kompetensförsörjningsåtgärder för medlemsföretag och regional utveckling på en lokal arbetsmarknad. Fokus ligger på intermediärens villkor som samordnare av utbildning för maskinförares etablering på arbetsmarknaden. LÄS MER