Sökning: "party division"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden party division.

 1. 1. Mobilitetspaketet i Europaparlamentet: sammanhållning och splittring mellan medlemsstater och partigrupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Eklund; [2020]
  Nyckelord :European parliament; EU-15; EU-13; cohesion; European cooperation; mobility.; Europaparlamentet; Europeiskt samarbete;

  Sammanfattning : In April 2019 the European Parliament adopted its position on the so-called Mobility Package, a set of proposals for new rules for the transport sector within the European Union. Ever since the Mobility Package was first laid forward by the European Commission in 2017, it has been a contentious issue both within and outside of the European institutions and has often been framed as a conflict between “old” and “new” member states of the European Union. LÄS MER

 2. 2. Examining the populist form of representation : The case of Podemos

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tom Berry; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the Spanish left-wing party Podemos and their populist way of expressing politics. There is a vast empirical literature which tries to capture the different elements of populist parties. This thesis seeks to go beyond this, through examining populism as a form of representation. LÄS MER

 3. 3. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustav Lindlöf; Erik Söderlund; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; arvsskifte; syskonrättvisa; emotionell; driftsplan;

  Sammanfattning : Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet kontra vigilans - En jämförelse av reglerna för utförandet av konsumententreprenader med dess motsvarigheter vid kommersiella entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennie Siegel; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; entreprenadavtal; konsumenttjänstlagen; AB 04; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entreprenadavtal är beteckningen för de avtal då en uppdragstagare åtar sig uppdraget att utföra ett visst arbete åt en uppdragsgivare. När en näringsidkare ingår ett sådant avtal med en konsument reglerar 4–8 §§ konsumenttjänstlagen hur uppdraget ska utföras. LÄS MER

 5. 5. Konsumtionskulturen : Ett porträtt i tiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Göth Nilsson; [2019]
  Nyckelord :documentary photographs; art-science; Lauren Greenfield; Generation Wealth; social-constructivist; Erwin Panofsky; iconological interpretation; photography; consumption; konstvetenskap; samhällsanalys; dokumentärfotografi; Lauren Greenfield; fotografi; ikonografisk analys; Erwin Panofsky; konsumtion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine documentary photographs using art-science methods. The subject of the analyzes is photographer Lauren Greenfield’s project Generation Wealth, which reflects the Western consumer culture of our time. From a social-constructivist perspective, three photographs from this 25-year project are examined. LÄS MER