Sökning: "party-political participation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden party-political participation.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Värnpliktens vara eller icke vara : En argumentationsanalys av riksdagsdebatten om försvarsproposition 2008/09:140, angående Svenska försvarsmaktens framtida personalförsörjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Christoffer Karlberg; [2010]
  Nyckelord :Conscription; contracted soldiers; Prop. 2008 09:140; argumentation analysis; Värnplikt; kontraktsanställda soldater; Prop. 2008 09:140; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Sweden's government says in the bill 2008/09: 140 that military service should be suspended and replaced with a system based on voluntary recruitment. In the essay, I will make an argument analysis of the parliamentary debate on the bill from the 12th of June 2009 with the following questions: On what is the different side’s argument based on? Are the arguments essentially and factually substantiated? Is there a clear political party tendency among the for-/counter arguments? The method is a "Pro et contra" analysis, a logical systematization of the arguments. LÄS MER