Sökning: "parvård"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet parvård.

 1. 1. Parvård – ett självklart arbetssätt?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Bergstedt; Helena Preinitz Gärdinge; [2019-08-01]
  Nyckelord :Primary nursing; parvård; nursing care delivery model; patient safety; work environment; interprofessional collaboration;

  Sammanfattning : Valet av arbetsmodell på en vårdavdelning har betydelse för arbetsmiljön, vårdkvaliteten och samarbetet mellan vårdpersonalen. Modellen primary nursing innebär att en sjuksköterska och undersköterska har gemensamt helhetsansvar för en grupp patienter och deras totala omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av effektiviseringsarbete vid ortopediavdelning 230, Mölndals sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Filipsson; Magnus Lilja; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Sveriges ökande befolkning i kombination med minskande resurser till sjukvården leder till allt fler överbeläggningar. Detta inverkar negativt på arbetsmiljö och patientsäkerhet vid vårdinrättningarna. Samtidigt är effektivitets- och kvalitetsarbete lagstadgat för Sveriges vårdinrättningar sedan 2005. LÄS MER