Sökning: "passenger vehicles"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden passenger vehicles.

 1. 1. Evolution of public transport network design due to the arrival of autonomous buses

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Robby Yudo Purnomo; [2020]
  Nyckelord :Advanced technology; Autonomous buses; Network Design; Total Cost; Hybrid Network;

  Sammanfattning : There is rapid development in the transportation field. Soon, along with the rapid population growth, there will be a change in the mobility pattern. LÄS MER

 2. 2. Entertainement [!] for faster driving takeovers : Designing games for faster and safer takeovers on level 3 self-driving cars

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Luca Di Luccio; [2020]
  Nyckelord :Level 3 self-driving car; onboard entertainment; context switching; low fidelity simulator;

  Sammanfattning : The upcoming level 3 generation of self-driving vehicles will be characterized by the freedom of not having the driver’s hands on the steering wheel. This acquired freedom is posing new challenges on the traditional passenger comfort paradigm as the drivers will spend a higher amount of time doing non-driving tasks (NDRT). LÄS MER

 3. 3. Changan Traveler : A Premium Service for Tomorrow

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Robert Schäfer; [2020]
  Nyckelord :Shared; Premium; Mobility; Automotive Design; Exterior Design;

  Sammanfattning : The idea for the vehicle was inspired by an interest in creating a tranportation possiblity with an advanced design. The author had the fortunate opportunity to carry out an exam project at the automobile company Changan whose design department is in Turin, Italy. Changan produces almost exclusively passenger vehicles for the Asian market. LÄS MER

 4. 4. Upgradation of lifeboat

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Venkata Naga Saras Chandra Daliparti; Naveen Sai Surya Ayyappa Bellamkonda; Venkata Vamsi Krishna Kola; [2020]
  Nyckelord :Accidents; Lifeboats; Passenger cabin; Ships;

  Sammanfattning : In today’s rapid development in world and globalization, transportation had become an important aspect in life. People transport through means of air, water and land. This made drastic increase of transportation and as a result the pollution levels are increased and so does the deaths due to accidents. LÄS MER

 5. 5. Vilket gräs är grönare? En litteraturöversikt kring nytillverkade och begagnade personbilars totala klimatpåverkan för olika drivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jimmy Chaundy; Niklas Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har generellt ett behov av att transportera sig. I Sverige sker en betydande del av dessa med bil. För sträckor som är orimligt långa för gång och cykling bortom kollektivtrafiksnätet kommer behovet av bil att kvarstå. Transport med samtliga typer av dagens bilar har dock betydande klimatpåverkan. LÄS MER