Sökning: "passenger vehicles"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden passenger vehicles.

 1. 1. Seating in Autonomous Trucks : Design of Driver Seating for Autonomous Long Haulage Trucks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Wikberg; Therese Andersson; [2019]
  Nyckelord :Technical design; ergonomics; autonomous vehicles; truck; driver s seat; msc; interior; vehicles; future; product design; demand identification; user experience; Teknisk design; ergonomi; autonoma fordon; lastbil; civilingenjör; interiör; fordon; framtid; produktdesign; behovsidentifiering; användarupplevelse;

  Sammanfattning : The biggest shift in the automotive industry lies ahead. Autonomous vehicles create both curiosity and skepticism among drivers and people around. Autonomous vehicles, more specifically trucks, will not be utterly self-driving overnight. The whole transformation will take place in different phases. LÄS MER

 2. 2. Economic Analysis of Electric Aviation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Fredrik Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric airplanes; Cost analysis; Economic policy; Battery technology; Battery electric vehicles;

  Sammanfattning : Battery-electric aircrafts have a great potential to reduce greenhouse-gas emissions from air-travels. To make them part of reality, economic sustainability is needed jointly with technological feasibility. LÄS MER

 3. 3. Electric roads as future road transport : A study of Electric Road System (ERS) to facilitate sustainable road transport for passenger cars

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rose-Marie Nashed; [2019]
  Nyckelord :Electric roads; ERS; road transport; conductive; charge; sustainability; infrastructure; passenger cars; social investment; CBA; electric vehicles; environment; automotive industry; implementation; decision-making;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large and sparsely populated country, with a need for road transport for individuals as well as for logistics. Domestic road transport largely contributes to air pollutions, where passenger cars account for the largest share. LÄS MER

 4. 4. Electric Cars for Balancing Variable Power on Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Smart Charging; Scheduled Charging; Vehicle-to-Grid; Smart Grid; Balancing Variable Power; Wind Power; Participation; Electric Vehicles; Gotland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The share of renewable power grows in the generation mix, wielding promises of substituting traditional CO2-intensive power production. In combination with the trend towards electrification of transport, opportunities are emerging to use electric vehicles for balancing the variability of the renewable power sources. LÄS MER

 5. 5. Sakernas Internet : En studie om vehicular fog computing påverkan i trafiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Felix Ahlcrona; [2018]
  Nyckelord :IoT; big data; fog computing; vehicular fog computing; connected vehicles; Sakernas internet; big data; fog computing; vehicular fog computing; uppkopplade bilar;

  Sammanfattning : Framtidens fordon kommer vara väldigt annorlunda jämfört med dagens fordon. Stor del av förändringen kommer ske med hjälp av IoT. Världen kommer bli oerhört uppkopplat, sensorer kommer kunna ta fram data som de flesta av oss inte ens visste fanns. Mer data betyder även mer problem. LÄS MER