Sökning: "passerad kost"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden passerad kost.

 1. 1. Konsten att kunna konsistensen - kartläggning av konsistensanpassad kost för äldre i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Granebring; Ida Hermansson; [2011-03-02]
  Nyckelord :dysfagi; måltidskvalitet; äldreomsorg; passerad kost;

  Sammanfattning : Den äldre populationen är en målgrupp som ökar i Sverige och en vanlig komplikation av åldersrelaterade sjukdomar är dysfagi, problem med att äta. Att inte kunna njuta av måltiden innebär en försämring av livskvaliteten, varför personer med dysfagi är i behov av konsistensanpassad kost. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och definition av konsistensanpassad kost i vården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Holmer; [2011-02-24]
  Nyckelord :konsistensanpassad mat; dysfagi; konsistensdefinition; timbalkonsistens; grov patékonsistens; passerad kost; vårdkedja;

  Sammanfattning : En betydande risk för att utveckla undernäring finns vid förekomst av dysfagi, det vill säga ätsvårigheter. Genom att anpassa kostens konsistens kan dock intaget av mat och dryck under-lättas och även möjligheten att tillgodose näringsbehov. LÄS MER