Sökning: "passion"

Visar resultat 21 - 25 av 244 uppsatser innehållade ordet passion.

 1. 21. Every cloud has a silver lining : Swedish social enterprises making an impact in emerging markets

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Josefine Hansson; Jennie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Social enterprises; social impact; profit-making; emerging markets; Sweden; social economy; opportunitites; innovation; value creation; growth; investment; business model; matching strategy; lean strategy;

  Sammanfattning : Throughout the history, different types of businesses have reflected the zeitgeist of the specific era. Today, the globalization has led to the rise of the third wave of internationalization, which has increased the importance of emerging markets in the global business environment. LÄS MER

 2. 22. Nation Branding Communication : A Case Study of the Brand Singapore

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ena Čalić; [2018]
  Nyckelord :nation branding; brand Singapore; nation branding communication; multimodal critical discourse analysis; re-orientalism;

  Sammanfattning : Globalization has significantly reshaped communication trends that influence nation branding practices. Many studies examine the development of a nation and destination branding; however, little has been done to examining the planning processes and the selection of representative messages that nations choose to communicate through their individual brands. LÄS MER

 3. 23. Lärares ledarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Åsa Fouganthine; [2018]
  Nyckelord :teachers`leadership; leadership in the classroom; teachers professional learning; Lärares ledarskap; ledarskap i klassrummet; lärares kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Studien baseras på följande frågor för undersökning: Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och höga förväntningar? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och positiva relationer med eleverna? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur kompetensutveckling? Vilka samband finns mellan höga förväntningar och kompetensutveckling? Vilka köns-erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till a) struktur b) höga förväntningar c) positiva relationer d) kompetensutveckling? Den teoretiska delen identifierar fyra fokuskategorier vilka definierar framgångsrika ledargärningar hos lärare. Den empiriska delen genomfördes i en liten kommun i Sverige och innehöll en enkät där lärare skattar sig kring sitt ledarskap i fyra fokuskategorier. LÄS MER

 4. 24. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 5. 25. Köttlådor : en studie om beslutsprocessen bakom direktförsäljning av nötkött

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lina Larsson; Sofia Magnér; [2018]
  Nyckelord :köttlåda; direktförsäljning; premiumkött; beslut; motivation;

  Sammanfattning : Efter decennier av krympande volymer, med hård konkurrens och låga avräkningspriser, har svensk nötköttsproduktion gjort en vändning. Den växande efterfrågan på premium- och kvalitetskött gynnar mångfalden inom produktionen och innebär nya möjligheter för producenter att skapa lönsamhet i sina verksamheter. LÄS MER