Sökning: "passion"

Visar resultat 6 - 10 av 245 uppsatser innehållade ordet passion.

 1. 6. Acceleratorers påverkan på samhällsentreprenörskap : En kvalitativ studie om samhällsentreprenörers process från idé till hållbar verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Jonsson; Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Samhällsentreprenörskap; innovation; accelerator; social innovation;

  Sammanfattning : Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, s. 1). Mycket är ostuderat kring samhällsentreprenörskap, främst gällande processen att starta och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al. LÄS MER

 2. 7. Varufierade vänner : En studie av tre karriärböcker om influencerskap och deras framställning av relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Järverot; [2019]
  Nyckelord :Influencer; blogg; sociala medier; reifikation; varufiering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till sig själv som en vara. LÄS MER

 3. 8. "Den blå familjen" : En kvalitativ studie om ingripandepolisers inställning till sitt yrke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Linge; Rebecca Jarl; [2019]
  Nyckelord :ingripandepolis; passion; kollegial sammanhållning; inre motivation; samhällsnytta; kall; barndomsdröm;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för ingripandepolisers inställning till sitt yrke. För att besvara syftet undersöker vi om det finns en koppling mellan passion och inställningen till sitt yrke och hur den i så fall kan se ut, samt vilka andra faktorer som kan påverka inställningen till sitt yrke och hur dessa i sin tur kan karaktäriseras. LÄS MER

 4. 9. Att vara ett levande varumärke : Work life balance från en personlig tränares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Werme; [2019]
  Nyckelord :work life balance; Personlig tränare; balans; tillgänglighet; flexibilitet; passion; inställning till arbete;

  Sammanfattning : Den senaste tidens stora uppmärksamhet gällande ökningen av utmattningssyndrom genererar i diskussioner kring hur man får livspusslet att gå ihop. I takt med ökade folksjukdomar så ökar även individens ansvar för sin egen hälsa vilket medför att friskvårdsbranschen blomstrar. LÄS MER

 5. 10. Konst och företagande : En studie av konstsamlingars betydelse inom företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cinzia Cairone; Ida Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Corporate art collection; art; brand image; identity; social responsibility; Konst; näringslivet; konstsamlingar; personalfrämjande; socialt ansvar; image; varumärke; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur företags konstsatsningar har initierats och vad syftet är med konstsamlingarna. Det här ansåg vi intressant att undersöka då näringslivets involvering i konst har blivit allt större runt om i världen. LÄS MER